Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Ole Klottrup
    Foto: Ole Klottrup

Kendetegn

: Hannen er i samme størrelseskategori som Orange Vægmejer med lange ben. Hunnen ret stor med kortere ben end hannen. Varierer i farven, men hannen er ofte brunorange med grå rygtegning. Hunnen ligner hunnen af Stor Skovmejer rigtig meget (se under "Forveksling"). Hannen kendes let på sine "horn" forrest på hovedet. Det er det første led på kæberne, der er forlænget i et horn.
Hornmejer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Tolderlund

Variation

: Farven varierer. Hannernes horn varierer også meget i størrelsen.

Forveksling

: Hanner, hvis horn er meget små, kan ligne Orange Vægmejer lidt.

Men bestemmelsen volder størst problemer, når man skal adskille hunner af Hornmejer og Stor Skovmejer. Hunnen af Hornmejer har dog 2 bittesmå torne mellem panderanden og kæberne, som Stor Skovmejer mangler.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig overalt i Danmark
Hornmejer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne er til stede hele sensommeren og efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Hornmejer baseret på Naturbasens observationer:
Hornmejer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hornmejer - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene lægges i jorden med et læggerør. Ungerne kommer frem om foråret og bliver voksne hen i sensommeren. Hornmejer er et rovdyr, der lever af fluer, springhaler, bladlus, cikader og andre smådyr. Den æder desuden også planteføde, fx. svampe og frugter.

Levested

: Hornmejer kan træffes på stort set alle lokaliteter. I haver, på husmure, i skoven, på enge, i vegetation ved stranden mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Natur og Museum "Mejerne" af Søren Toft

De senest indberettede arter i Naturbasen: