Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Anni Nielsen
  Foto: Anni Nielsen
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch

Kendetegn

: En kompakt, mørk og kortbenet mejer, som normalt giver et ganske ensfarvet indtryk. Kropslængden omkring 5 mm, benene op til at par cm. lange.

Arten kan normalt kun bestemmes som fuldvoksen, og da er et af de bedste kendetegn, at de tre forreste pandetorne er ganske store og med konvergerende spidser. Øjenhøjens længdefure er normalt mørk.

Lille Murmejer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Bloch

Variation

: Variationen er ganske ringe.

Forveksling

: Arten forveksles især med lille skovmejer, der til dels træffes på samme lokaliteter. Pandetornenes placering er dog anderledes, ligesom lille skovmejer normalt har en tydelig sort midterstribe i en ellers lys længdefure i øjenhøjen.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig over hele landet.
Lille Murmejer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lille murmejer ses typisk september-december, afhængigt af temperaturen. I nogle vintre kan den træffes helt hen i februar.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Murmejer baseret på Naturbasens observationer:
Lille Murmejer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Murmejer - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er kønsmoden hen på efteråret. Den er ligesom andre mejere nærmest altædende! Man møde ofte arten på lune, stille dage efter en kølig nat, hvor den går på jagt efter springhaler og små edderkopper.

Levested

: Lille murmejer træffes især på husmure og vægge, ganske ofte indendøre. Den er dog også fundet i skove, på træer mv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Toft, S, 2004: "Mejerne", Natur og Museum 43(3).

Meinertz, N. Thydsen, 1962: Mosskorpioner og Mejere. Danmarks Fauna 67.

De senest indberettede arter i Naturbasen: