Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten  Lindholmer
    Foto: Morten Lindholmer
  • Fotograf: Philippe Provencal
    Foto: Philippe Provencal
  • Fotograf: Philippe Provencal
    Foto: Philippe Provencal

Kendetegn

: Sandkutling er en lille kutling, som er sandfarvet. Den er almindeligvis 6-7 cm lang, men maksimallængden er 11 cm. Fisken er en typisk bundfisk, som oftest findes på blød bund, det vil her i landet sige oftest på strandsandet. Sandkutlingen er en typisk kutling, hvor bugfinnerne er vokset sammen til en sugeskive. Bugfinnerne har bagest fingerlignende udvækster. Fisken giver almindeligvis et ret slankt indtryk.
Sandkutling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Variation

: Fisken er lyst sandfarvet, men farven varierer fra det helt lyse til det lidt mere lerfarvede. Kroppen er ofte oversået med helt små sorte prikker, men deres antal og størrelse kan variere. Et fast træk er en sort plet bagest på forreste rygfinne, men da denne oftest er lagt ned, ser man sjældent denne plet.

Forveksling

: Fisken er lettest at forveksle med Lerkutling, men denne er oftest lidt mere buttet i det. Sandkutling har skæl foran forreste rygfinne i modsætning til Lerkutling. Sidstnævnte har en sort plet inderst på brystfinnerne, hvilket Sandkutling ikke har. Hvis man skal kende forskel på jizz er Sandkutling almindeligvis langstrakt og slank, mens Lerkutling er lidt tykkere med en lidt bredere bug, men de to arter er i praksis svære at skelne fra hinanden.

Udbredelse

: Arten er udbredt fra Færøerne og Tromsø i Norge hele vejen ned til Middelhavets og Sortehavets nordlige kyster. I Østersøen når den helt op i den Botniske Bugt.
Sandkutling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fisken observeres bedst ved dykning eller snorkling langs vore strande. Om vinteren trækker sandkutlingerne ud på lidt dybere vand. Træffes almindeligvis fra havstokken og ned til 20 m dybde. Kan ekseptionelt træffes helt ned til 200 meters dybde.

Tidsmæssig fordeling

af Sandkutling baseret på Naturbasens observationer:
Sandkutling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sandkutling - månedlig fordeling

Biologi

: Sandkutling lever på den bløde bund og er ikke så afhængig af skjul som f. eks. Sortkutling, da den kan grave sig ned. Arten lever mest af små krebsdyr og generelt alle de smådyr, som den kan gabe over. Legen foregår om foråret og sommeren, hvor hannen finder et skjul, ofte en tom muslingeskal, og flere hunner bliver lokket til at gyde deres æg i denne. Hannen vogter æggene og ventilerer dem ved at vifte frisk vand på dem, til de klækker. Larverne lever pelagisk.

Levested

: Den er en typisk beboer på sandstrækningen mellem havstokken og ålegræsstrækningerne eller stenrevene længere ude. Sandkutling findes på sandbunden og den bløde bund i det hele taget. Den er udbredt i alle vore farvande. Fisken kan somme tider danne fritsvømmende stimer, men disse findes også i nærheden af sandbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Carl, H. 2003: Gads Håndbog om Fisk, Gads Forlag, København.

Muus, B. J., J. G. Nielsen, P. Dahlstrøm & B. O. Nystrøm, 1998: Havfisk og fiskeri - Gads Forlag

Moen, F.E og E. Svenson, Dyreliv i havet, Kom Forlag, Kritiansund, 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: