Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Bindholt
    Foto: Lars Bindholt
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen

Kendetegn

: Slank langstrakt fisk, op til 45 cm lang, med relativt lille hoved, og en stor opadvendt mund. Kroppen er mørkt grønlig opadtil og med hvide og gullige skrå striber på siderne, samt et uregelmæssigt mønster af enkelte blålige striber, der hos levende fisk kan virke næsten neonskinnende. To rygfinner, hvoraf den forreste er meget kort og forsynet med 5-6 meget kraftige pigstråler, der er forsynet med giftkirtler. Det samme gælder en meget kraftig pig øverst på hvert gællelåg. Giften er ikke dødelig, men kan give meget voldsomme smerter.
Fjæsing
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Højmark-Jensen

Forveksling

: Kan kun forveksles med den nærtbeslægtede Lille fjæsing, (Eschiichthys vipera), der forekommer i den sydlige del af Nordsøen (i Danmark omkring fra Blåvandshuk og sydpå). Denne art har en betydeligt kraftigere gift, men er mere fåtallig i Danmark.

Udbredelse

: Ret udbredt i Nordsøen og Kattegat.
Fjæsing - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da den mest er aktiv om natten, ses den sjældent af andre end dykkere og fiskere. Den er dog mest almindelig om sommeren, hvor den er mest aktiv og kommer tættest på kysterne.

Tidsmæssig fordeling

af Fjæsing baseret på Naturbasens observationer:
Fjæsing - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fjæsing - månedlig fordeling

Biologi

: Bundfisk, der gerne lever nedgravet i bunden, hvor den venter på forbipasserende byttedyr som rejer, orme og småfisk, der fanges med den store mund. Om natten er den mere aktiv og kan svømme oppe i vandmassen. Da den kan findes på ret lavt vand, er der risiko for, at badende kan træde på den og stikke sig på dens giftpigge.

Levested

: Foretrækker sandbund, gerne helt ind på 1 meters dybde. Antallet kan variere en del fra år til år, og den befinder sig også typisk på dybere vand om vinteren.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus, Nielsen, Dahlstrøn & Nyström: Havfisk og fiskeri, Gads Forlag 1997

Whitehead m.fl., The Fishes of the Northeastern Atlantiv and the Mediterranean, Unesco 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: