Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Kevin Kristensen
    Foto: Klaus Kevin Kristensen
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Johan Kallesen
    Foto: Johan Kallesen

Kendetegn

: En lille kutling på maximum 5-6 cm længde. Den er tydeligt spættet, idet den har almindeligvis markerde sorte pletter og mønstre på kropssiden og begge rygfinner har forholdsvis smalle vandrette blåsorte og lyseblå striber, som egentligt består af rækker af pletter. Den øverste stribe, dvs. dens pletter, er rødlige. Disse striber ses tydeligt på fisken i felten, især da den ret villigt rejser rygfinnerne. Fisken er udpræget bundlevende, og ses ofte sidde på en mindre sten tilsyneladende spejdende efter noget.
Spættet Kutling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Denne art forveksles lettest med sandkutling, men sandkutling plejer at være mere ensfarvet lys ofte dog med bittesmå sorte prikker, som dog er langt mindre end spættet kutlings langt tydeligere sorte pletter. Spættet kutling giver et mere buttet indtryk end sandkutling, som har en lang slank kropsform. Desuden foretrækker sandkutling sand og anden blød bund. Sandkutlings rygfinner er ensfarvet bortset fra en sort plet bagest i forreste rygfinner, og sandkutling holder oftest sine rygfinner foldet ned. De vandrette striber i rygfinnerne hos spættet kutling er de bedste feltkendetegn. Rygfinnerne sidder tættere sammen end hos sandkutling, men da sandkutling oftest holder sine rygfinner nede, kan dette forhold i praksis ikke bruges som feltkendetegn.

Sort kutling er langt støre og giver et kraftigere indtryk, selv hos de unge eksemplarer, som kanv være på samme størrelse som spættet kutling.

Toplettet kutling færdes almindeligvis fritsvømmende i stationære stimer. Kun den sorte plet på halestilken og hannens sorte skulderplet er virkeligt tydeligt markeret hos toplettet kutling. Desuden har spættet kutling aldrig de reflekterende turkisblå eller turkisgrønne skæl langs kropssiden, som toplettet kutling ofte har.

Glaskutling er almindeligvis nataktiv, fritsvømmende og med en gennemsigtig krop.

Udbredelse

: Fra den Spanske Atlanterhavkyst til Trondhjem i Norge og langs all de britiske øers kyster, dog med undtagelse af Englands østkyst. I Kattegat ned til bælterne og Øresund.
Spættet Kutling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten observeres bedst under snorkling og dykning på ral- og stenbund.

Tidsmæssig fordeling

af Spættet Kutling baseret på Naturbasens observationer:
Spættet Kutling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spættet Kutling - månedlig fordeling

Biologi

: En bundlevende art på hård bund, det vil sige ral- og stenbund. Man finder den ikke på sandbund og anden blødbund. Fisken lever af alle de invertebrater den kan gabe over. Arten gyder om sommeren, og æggene afsættes i et hulrum, almindeligvis en muslingeskal, og bevogtes af hannen. Ungerne lever som fristsvømmende i den allerførste tid.

Levested

: Hård bund, fra 0,25 til 5 m dybde ifølge egne observationer, men den kan findes ned til 50 m dybde ifølge litteraturen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus, Bent. J., Jørgen G. Nielsen, Preben Dahlstrøm, Bente O. Nyström, Havfisk og Fiskeri, Gads Forlag, 1998.

Gibson, R., B. Hextall, A. Rogers, Photographic Guide to the Sea & Shore Life og Britain & North-west Europe, Oxford University Presss, 2001.

De senest indberettede arter i Naturbasen: