Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanna Greisen
    Foto: Hanna Greisen
  • Fotograf: kim fogt
    Foto: kim fogt
  • Fotograf: Anders  Østerby
    Foto: Anders Østerby

Kendetegn

: En gylte på samme størrelse som havkarussen, dvs. op til 18 cm i længde. Den er særdeles lys lysebrun i farven, nærmest beige, og med blå mønstre på hovedet. Disse mønstre strækker sig ud som blå linier på kroppen. Det egentlige feltkendetegn er dog et lodret sort bånd, som går gennem halefinnen, og er adskilt fra halestilken af et klart område, så det ser ud som om der følger en sort plet efter fisken, når man ser den svømme.
Småmundet Gylte
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Emil Munck

Variation

: Der kan være en del variation indenfor de blå mønstre afhængig af alder og køn. Det ser ud til, at det sorte bånd forsvinder i pragtdragten, mens det blå bliver voldsomt udbredt.

Forveksling

: Den fisk, som den ligner mest er havkarussen. Men denne er mørkere rødbrun, uden blå mønstre og striber og uden et sort bånd i halefinnen. Havkarussen har til gengæld en sort plet øverst på halestilken, noget som den småmundede gylte ikke har.

En anden forvekslingsmulighed er savgylten, men denne er større og højere i kroppen. Den er meget mere grønlig i kropsfarven og har almindeligvis tre vandrette sorte striber på kropssiden og en sort plet midt på halestilken.

Udbredelse

: Arten var indtil for nylig anset for kun at forekomme undtagelsesvis i Danmark. Det ser ud til at udbredelsen i Danmark er på stenrevene i Skagerak og det nordlige Kattegat, og den kun som sjælden gæst forekommer i de sydligere dele af de indre danske farvande. Udbredelsen i Danmark er endnu ikke ordentligt kortlagt. Ellers forekommer arten fra Portugal til det sydlige Norge.
Småmundet Gylte - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten observeres bedst under dyk på de stenrev, hvor den forekommer.

Tidsmæssig fordeling

af Småmundet Gylte baseret på Naturbasens observationer:
Småmundet Gylte - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Småmundet Gylte - månedlig fordeling

Biologi

: Fisken er tilknyttet hård bund med tang. Den yngler i en rede i tangen. Lever af muslinger, snegle og krebsdyr og formentlig af alle de smådyr, som den kan gabe over. Er desuden kendt for at kunne fjerne parasitter fra huden på andre fisk, det vil sige, at den har en adfærd,som ligner pudsefiskenes fra koralrevene, men er dog slet ikke så specialiseret som pudsefiskene.

Levested

: Arten er som de øvrige gylter en fisk tilknyttet hårdbunden med tangvækst. Den findes på stenrev, hvor den opfører sig på samme måde som de andre læbefisk, idet den svømmer livligt rundt ofte i små løse stimer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nielsen, L. 1991: Fisk i Farver, Politikens Forlag.

Provencal, P. 2005: Observation af Småmundet Gylte Centrolabrus exoletus ved Hirsholmene Flora og Fauna 2005, 111(2) pp. 35-37.

Provencal, P. Gylter & Karusser, om savgylte, havkarusse, småmundet gylte og berggylte, Gejrfuglen 2009 45 (2) pp. 31-36.

De senest indberettede arter i Naturbasen: