Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Joakim Engel
    Foto: Joakim Engel

Kendetegn

: Langstrakt fisk med stort rundt hoved og et meget kraftigt tandsæt. Fortænderne rager ofte ud, selv når munden er lukket. Skindet sædvanligvis gråligt med mørke tværstriber, men kan også være sort eller rødbrunt. Stor fisk, der kan blive op til 1,2 m lang. Rygfinnen meget lang - går fra fiskens nakke i et sammenhængende bånd helt ned til halefinnen.

På grund af dens udseende sælges Havkatten som regel uden hoved, og gerne under betegnelsen "koteletfisk".

Stribet Havkat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Rasmussen

Variation

: Skindet normalt gråligt-grågrønt, men det kan også være næsten sort eller rødbrunt.

Forveksling

: Kan kun forveksles med andre arter af havkatte, men da ingen af dem lever i danske farvande, er det normalt ikke noget problem.

Udbredelse

: Vidt udbredt i Nordsøen og ind i Kattegat, men ikke i de indre danske farvande.
Stribet Havkat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lever normalt på ret dybt vand - fra 20 meter og nedefter, og ses derfor normalt kun af dykkere eller fiskere, der lige har fanget den.

Tidsmæssig fordeling

af Stribet Havkat baseret på Naturbasens observationer:
Stribet Havkat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribet Havkat - månedlig fordeling

Biologi

: Rovfisk, der lever af langsomme bunddyr med tykke skaller, f.eks. eremitkrebs, molboøsters, konksnegle og søpindsvin. De kraftige tænder er det vigtigste våben i denne forbindelse, men sliddet på dem er så stort, at de må udskiftes hver vinter, når fisken alligevel ikke spiser ret meget.

Levested

: Bundfisk, der foretrækker hård eller stenet bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus, Nielsen, Daglstrøm & Nyström, Havfisk og fiskeri, Gads Forlag 1997

Whitehead m.fl: Fishes of the North-Eastern Atlantiv and the Mediterranean, Unesco 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: