Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Philippe Provencal
    Foto: Philippe Provencal
  • Fotograf: Maria Petersen
    Foto: Maria Petersen
  • Fotograf: Maria Petersen
    Foto: Maria Petersen

Kendetegn

: Lerkutling er en lille bundfisk, hvis grundfarve er lys gulbrun med sorte prikker eller pletter. Det er en typisk kutling, idet bugfinnerne er vokset sammen til en hæfteskive. Fisken bliver højst 9 cm lang. Den har en sort plet bagest i den forreste rygfinne og en mørk plet inderst på brystfinnerne.
Lerkutling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Philippe Provencal

Variation

: Pletterne kan variere i antal og størrelse. På lys sandbund kan farven blive helt lys, så den matcher med bunden.

Forveksling

: Fisken kan lettest forveksles med Sandkutling, som har nogenlunde samme farve og farvemønstre. Sandkutling er imidlertid slankere. En anden forvekslingsmulighed er Spættet kutling, men denne har vandrette sorte striber i rygfinnerne. Sort kutling er almindeligvis meget større, og Toplettet kutling færdes fritsvømmende i stimer, hvilket Lerkutling ikke gør.

Udbredelse

: Arten er udbredt fra Trøndelag i Norge og ned til Portugal. I Østersøen når den op i Finske Bugt og til Ålandsøerne.
Lerkutling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lerkutling ses lettest ved snorkling eller dykning. Den færdes på sandbunden ved strandene ofte samme steder som Sandkutling. Den ses hyppigt om sommeren, men bliver meget mere sjælden om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Lerkutling baseret på Naturbasens observationer:
Lerkutling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lerkutling - månedlig fordeling

Biologi

: Lerkutling er en typisk bundfisk, hvis levevis ligner dens nære slægtninge Sandkutling og Spættet kutling. Den lever af vandlopper og små bundinvertebrater som børsteorme. I lighed med de to andre her nævnte kutlingearter lægger den æg i et skjul, almindeligvis en tom muslingeskal. Hannen bevogter og vifter frisk vand på dem. Legen foregår fra april til september. Larverne er pelagiske til de når en størrelse på 11-12 mm.

Levested

: I Danmark findes den formentlig alle steder, hvor der er blød bund. Den findes tit de samme steder som Sandkutling. Den lever på lavt vand fra 0-12 m dybde. Lerkutling lever på den bløde bund, som den kan grave sig ned i. Den trives fint i brakvand og kan findes i stort tal i vandløbenes udmundinger. Den kan også svømme imellem tang, men den er ikke afhængig af tang på samme måde som Toplettet kutling er.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Carl, H. 2003: Gads Håndbog om Fisk, Gads Forlag, København.

Muus, B. J., J. G. Nielsen, P. Dahlstrøm & B. O. Nystrøm, 1998: Havfisk og fiskeri - Gads Forlag

Moen, F.E og E. Svenson, Dyreliv i havet, Kom Forlag, Kritiansund, 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: