Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Kendetegn

: Store, arbejdere 18-24 mm, dronning 25-35 mm, med rødt hoved, rødlige antenner med sorte spidser, gule kindbakker, rødlige ben, rød forkrop med mørkebrunt/rødligt rygskjold med mørkebrun behåring, rødgule vinger, en kraftig, gul bagkrop med mørkebrun-sort-farvede ledadskillelser og rødbrun behåring.
Stor Gedehams
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: Det rødligt farvede områdes størrelse er proportionalt med hvepsens størrelse.

Forveksling

: Arten kan i kraft af individernes størrelse ikke umidddelbart forveksles med andre nordiske insekter. Vær dog opmærksom på, at Vespa velutina nigrithorax, den gulbenede asiatiske hveps, er under udbredelse sydfra, og den bør der holdes øje med, blandt andet fordi den er et potentielt alvorligt skadedyr i biavlen. Det er en næsten lige så stor men meget mørkere gedehams med gule tarser. Se sammenligning her: www.vespavelutina.eu...vespa-velutina

Udbredelse

: Mest udbredt i det østlige Danmark, men findes også i Vestjylland. Er indvandret sydfra i takt med klimaforandringerne.
Stor Gedehams - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De nye dronninger søger bo i april. Arbejderne dukker op i maj/juni. Boene kollapser i sensommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Gedehams baseret på Naturbasens observationer:
Stor Gedehams - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Gedehams - månedlig fordeling

Biologi

: Er en udpræget predator. Når den ses flyve fra blomst til blomst, er dens mål ofte ikke nektar eller pollen, men insekter, som plukkes fra blomsterne, mens de er i gang med at samle nektar og pollen. Disse insekter fodres laverne med. Byttedyr er f.eks. fluer, bier, humlebier, hvepse, sommerfugle, små og store guldsmede. Den tager tillige gerne eddekopper på deres spind. De voksne hvepse spiser nektar og træsaft, og larverne er i stand til at udskille en sukkerholdig væske, som arbejderne kan spise.

Stor gedehams udsender en kraftig summende lyd og bevæger sig noget tungt. Den bygger rede i hule træer (bank aldrig på hule træer!), i fuglekasser eller på andre tørre, lune steder. Boet er kun i brug i et år. Nye, befrugtede dronninger overvintrer et lunt og tørt sted men aldrig i deres gamle bo.

Ulig andre gedehamse kan den store gedehams godt finde på at flyve på lune nætter, hvor den tiltrækkes af lys.

Dens giftige stik er yderst smertefuldt og kan være livsfarligt for mennesker, især hvis man stikkes på hals eller hoved. I sommerperioden er gedehamsen som regel yderst fredelig i sin fouragering. Dens sædvanligvis langsomme bevægelse hen over fourageringsområderne må dog ikke tolkes som generel langsommelighed. Den kan flyve endog meget hurtigt og målrettet, hvis den vil. Hen i oktober, når boet tømmes, kan den optræde mere aggressivt og opsøgende overfor mennesker og skal da behandles med stor forsigtigtighed.

Levested

: Træffes oftest på enge, overdrev, heder og i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
www.vestrehus.dk...Stor_gedehams

Nationalnyckeln til Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

bugguide.net...7230...

De senest indberettede arter i Naturbasen: