Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingolf Petersen
    Foto: Ingolf Petersen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Kendetegn

: Hunner er 10-11 mm. De er rødorange behårede over næsten hele kroppen. På bagkroppen ses klare bånd af lysere rødligt hår. Pollenbørsten under bugen er rødorange. Hunner har ikke metalisk skær.

Hannerne er 10-12 mm og lidt mere diffust behåret. På forkroppen og de første to bagkropsled er behåringen bleg til lysebrun. På de sidste bagkropsled er behåringen rødorange. Kroppen er med et metallisk blåt skær.

Guldmurerbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Variation

: Både hunner og hanner kan afbleges sidst på sæsonen og de røde hår kan være svære at erkende.

Forveksling

: Hunnerne er meget karakteristiske og kan nok nemmest forveksles med hunner af Andrena fulva. A. fulva har dog ikke pollenbørster på bugen, men i stedet på bagerste skinneben.

Hannerne bør med den røde hale også kunne bestemmes i felten.

Udbredelse

: Kendt fra de fleste distrikter undtagen Vestjylland og Bornholm. Udbredelsen er dog koncentreret omkring Østjylland og Øerne.
Guldmurerbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Begge køn ses fra midten af april. Hannerne ses indtil slutningen af juli. Hunnerne flyver et par uger længere.

Tidsmæssig fordeling

af Guldmurerbi baseret på Naturbasens observationer:
Guldmurerbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Guldmurerbi - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polylektisk og besøger mange forskellige blomster. Reden bygges i tomme sneglehuse, hovedsaligt landsnegle. Parasiteres af hvepsen Sapyga quinquepunctata.

Levested

: Findes i kystområder og kalkgræsland.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2004. Apidae 4. Anthidum, Chelostoma, Coelioxys, Dioxys, Heriades, Lithurgus, Megachile, Osmia & Stelis. Fauna Helvetica 9: 1-249, 249 illus., 117 kort.

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Scheuchl, E., 2006. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band II: Megachilidae Melittidae. 2., erweiterte Auflage. Schlüssel der Arten der Familien Megachilidae und Melittidae. Apollo Books. 192 pp.

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: