Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: else dilbjerg
    Foto: else dilbjerg
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard

Kendetegn

: En mellemstor jordbi. Hunnerne er 11- 13 mm. Behåringen er overvejende brun. Hunnerne har lyse brune hår i ansigtet og på forkroppen, men med mørkere hår på toppen af hovedet. Bagkroppen er på 2. til 4. bagkropsled, glat med tydelig bånd af tiltrykte lysebrune hår. Pollenbørsterne er orange

Hannerne er mindre (9-11 mm) og med mere pjusket behåring. Farven på behåringen er meget lig hunnerne. Bagkroppen er også med hårbånd på kanten af bagkropsleddene. Hovedet er hos hannerne med lyst brunt hår mellem øjnene og sort hår på toppen af hovedet.

Gulbåndet Jordbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten DD Hansen

Variation

: En del variation i størrelsen hos hannerne, men eller ret konstant i udseende.

Forveksling

: Kan forveksles med den meget sjældne Andrena gravida. Hunnerne af Andrena gravida er dog større og mere blege i farverne. Hårbåndene på bagkroppen er bredere og mere blege hos A. gravida-hunner, end det ses hos A. flavipes. Begge køn hos A. gravida har brune hår på oversiden af brystet, det står i påfaldende kontrast til de nærmest hvidlige hår på undersiden af forkroppen. Hos A. flavipes er denne behåring mere gulbrun. Endelig er punkteringen af første bagkropsled hos A. flavipes, mere spredt punkteret på selve bagkropsleddet end det er på bagkanten af leddet. Hos A. gravida er punkteringen nogenlunde ens.

Hannerne hos A. flavipes kan også forveksles med hanner hos A. gravida. A. gravida har hvide/gulbrune hår i ansigt, med få sorte hår langs øjnene og på toppen af hovedet. Hos A. flavipes er hårene i ansigtet brune, med mange sorte hår langs øjnene og på toppen af hovedet.

Udbredelse

: Kendt fra alle distrikter og udbredt i hele landet.
Gulbåndet Jordbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bivoltin (arten har to generationer hvert år).

Hunner ses fra midten af marts hvorefter arten falder i antal indtil midten af juni. Herefter kommer den anden generation som flyver indtil august. Der er ikke noget mellemrum mellem de to generationer. Arten kan altså ses i hele perioden, men er fåtallig i starten af juni.

Hanner ses stort set i samme periode som hunnerne.

Tidsmæssig fordeling

af Gulbåndet Jordbi baseret på Naturbasens observationer:
Gulbåndet Jordbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulbåndet Jordbi - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polylektisk. Søger føde på mange forskellige blomster. Reden er en cirka 20 cm lang gang bien graver i jorden. Arten yngler til tider i mindre kolonier. Parasiteres af hvepsebien Nomada fucata.

Levested

: Findes I mange forskellige biotoper. Blandt andet skovkanter, græsland, og ruderater. Kan også ses i urbane miljøer, som haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2010. Apidae 6. Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus (Vol. 26). CSCF & Schweizerische Entomologische Gesellschaft, Neuchtel, 316 pp.

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Schmid-Egger, C. & E. Scheuchl, 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Bd. III Schlüssel der Gattungen und der Arten der Familie Andrenidae. Velden (Selbstverlag): 1-180

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: