Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg
  • Fotograf: else dilbjerg
    Foto: else dilbjerg
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund

Kendetegn

: En mellemstor vægbi. En af et par arter med bånd af lys behåring på bagkroppen. Hunnerne er 10-12 mm, behåringen er overvejende lys brun med lyse bånd på bagkroppen. På forkroppen og dele af bagkroppen er der områder med sorte hår. Behåringen på ben og del af hovedet, er mere blegt. Øjnene er grønne. Ansigtet under behåringen er hos hunnerne sort, uden hvide tegninger.

Hannerne er lysere og med tydelige hvide aftegninger i ansigtet. Under antennen er der ofte, hos hannen, to store sorte pletter i den hvide aftegning.

Havevægbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulla Friborg

Variation

: Hannerne kan mangle de to sorte pletter i ansigtet under antennen. Derfor skal dette kendetegn anvendes med en vis forsigtighed.

Forveksling

: Hunner kan forveksles med de øvrige arter af vægbier med bånd på bagkroppen. Af de 7 arter af vægbier der er registreret i Danmark, må de 4 af dem betegnes som meget sjældne.

De meste oplagte forveksling muligheder er de 2 andre almindelige arter.

Hunner af Anthophora plumipes findes i Danmark kun i den mørke form, og kan derfor ikke forveksles med havevægbien. A. plumipes er i øvrigt en forårsart der flyver meget tidligere end havevægbien. A. furcata er også ret almindelig i Danmark, men hunner af A. furcata har ikke bånd på bagkroppen. A. furcata hunner har en rød hale, hvilket ikke ses hos havevægbien.

Hannerne af A. furcata er også uden lyse hårbånd og er derfor også nemme at skille fra havevægbien. A. plumipes hanner er lyse og kan have noget der minder om lyse bånd. A. plumipes hanner kendes dog nemt på nogle meget lange sorte hår på midtbenets fodled. Dette ses ikke hos havevægbien. A. plumipes hanner er også noget større og flyver tidligere end havevægbi-hanner.

Mest oplagt forveksling er nok den meget sjældne Anthophora bimaculata. Denne art har også bånd på bagkroppen. Men hos A. bimaculata hunner er der hvide tegninger i ansigt, dette ses ikke hos havevægbi-hunner. A. bimaculata hanner har hvide tegninger i ansigtet, men mangler de sorte tegninger under antennen som ses hos havevægbi-hanner. Der forekommer dog hanner af havevægbi der mangler disse tegninger. Hos havevægbien er 3. antenneled længere end 4. og 5. antenneled tilsammen. Hos A. bimaculata er 3. antenneled kortere end 4. og 5. tilsammen. Dette er et mere sikkert kendetegn til at skille de to arter ad. A. bimaculata er i øvrigt kun registreret med få fund i Danmark. Alle sikre fund er fra Lolland, Falster og Møn og alle fund fra 1910´erne.

Anthophora aestivalis er en anden forvekslingsmulighed. Denne art har også lyse bånd, men hunnerne er meget større end havevægbien og hannerne af A. aestivalis har også lange sorte hår på midtbenets fodled. A. aestivalis er i Danmark kun kendt fra Bornholm.

Udbredelse

: Udbredt i store dele af landet, men mangler i det vest- og nordjyske.
Havevægbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver fra maj til midten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Havevægbi baseret på Naturbasens observationer:
Havevægbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Havevægbi - månedlig fordeling

Biologi

: Laver reder i sandede jorde, men kan også lave rede i huller i murværk. Forekommer til tider i små kolonier. Polylektisk og finder føde på mange forskellige plantearter. Parasiteres af keglebien Coelioxys rufescens

Levested

: Findes på en række biotoper. Forekommer ofte i urbane miljøer såsom haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2007. Apidae 5. Ammobates, Ammobatoides, Anthophora, Biastes, Ceratina, Dasypoda, Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Melitta, Nomada, Pasites, Tetralonia, Thyreus, Xylocopa. Fauna Helvetica 20: 1-356, 397 illus., 145 kort

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H.B. & Calabuig, I. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bierDel 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, 80, 752.

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Scheuchl, E., 1995. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band I: Schlüssel der Gattungen und der Arten der Familie Anthophoridae. Velden (Selbstverlag). 158 pp.

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

Wildebijen.nl, 2003-2019: www.wildebijen.nl/determinatiegids

De senest indberettede arter i Naturbasen: