Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen HøjmarkJensen
    Foto: Steen HøjmarkJensen
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Anton Markvard
    Foto: Anton Markvard

Kendetegn

: En anelse større end Sortand.

HAN - fjerdragten er ensfarvet glinsende sort, inkl. vingeover- og undersider, hale, bug, over- og undergump. Virker lidt kraftigere end Sortand - hovedformen afviger fra hjemlige sortænder ved at være fyldigere og rundere fortil, og halsen er tykkere. Kendes på stor, opsvulmet orange inderdel af overnæbbet den er blevet kaldt en påsat lego-klods eller et hyben. Har en gul stribe på næbsiderne, der strækker sig til næbneglen (svagere eller manglende hos Sortand). Næbknoppen udgør ca. halvdelen af næbbets længde og når næseborene. Næbbet er opsvulmet fra og får adult mønster i 1. vinter.

Undernæbbet, incl. afslutningen af dette, er mørkt. Inde i næbbet er den blegt gul. Næseborene sidder ude ved afslutningen af den gule knop. Øjet er mørkt.

HUN kan næppe kendes i felten (- men ligner hun af Sortand, har dog generelt større næbknop end denne, tydeligere markeret, mørk næbnegl og næseborene ligger tættere ved næbspidsen).

Ben sorte.

Sjælden gæst i Vesteuropa, herunder Danmark. Fuglen er hidtil kun set i alt 4 gange i Danmark:

26-30/3-2003 1 adult han Blåvandshuk, Ribe

27/4-5/7-2003 1 adult han Øster Hedekrog, Samsø

3/2-2005 (også set 20/2 og 10/3) 1 adult han Hvidbjerg Strand, Ribe

18/3-26/5-2006 - 1 han Blåvand, Ribe.

Er først for få år siden ophøjet til selvstændig art.

JIZZ: En Sortand med en påfaldende stor gul næbknop KAN som udgangspunkt være en Amerikansk Sortand.

Amerikansk Sortand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Forveksling

: Sortand.

Udbredelse

: Arktisk Nordamerika og Østsibirien.
Amerikansk Sortand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Uhyre sjælden gæst i Danmark, se ovenfor.

Tidsmæssig fordeling

af Amerikansk Sortand baseret på Naturbasens observationer:
Amerikansk Sortand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Amerikansk Sortand - månedlig fordeling

Levested

: Amerikansk Sortand (M. americana) findes i arktisk N-Amerika og Østsibirien overvintrer sydpå til vestlige del af Nordatlanten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1998.

Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L&R, 2004.

De senest indberettede arter i Naturbasen: