Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Garsdal Hansen
  Foto: Ole Garsdal Hansen
 • Fotograf: hugo knudsen
  Foto: hugo knudsen
 • Fotograf: Julie Kokholm
  Foto: Julie Kokholm

Kendetegn

: Troldanden er en dykand med en længde på 40-45 cm og et vingefang på 65-70 cm. Begge køn har hvidt vingespejl, gule øjne og tydelig nakketop. Hannen i pragtdragt har en lang nakketop og er helt sort med hvide flanker og bug. Hunnen er mørkebrun med lysebrune flanker, lys bug og med en noget kortere nakketop. Når troldanden dykker starter den ofte med et lille hop.
Troldand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Villy Pedersen

Variation

: Hannen i eclipsedragt har kortere nakketop og mørkere flanker.

Forveksling

: Troldanden kan nemt forveksles med bjergand, men denne har grå ryg og mangler nakketoppen. Arten kan også forveksles med lille bjergand og halsbåndtroldand, men disse to arter ses kun meget sjældent i Danmark. Lille bjergand kendes på samme måde som bjergand. Halsbåndstroldanden har grå flanker, med lidt hvidt forrest. Halsbåndstroldanden mangler også den lange nakketop.

Udbredelse

: Troldanden er udbredt i hele landet.
Troldand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Troldanden kan ses hele året, men er mest talrig om vinteren, hvor landet gæstes af trækgæster fra Skandinavien. Troldænderne ses her dagraste i store flokke i søer, fjorde og havne.

Tidsmæssig fordeling

af Troldand baseret på Naturbasens observationer:
Troldand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Troldand - månedlig fordeling

Biologi

: Troldanden lever af snegle, muslinger og orm, og kan også tage frø fra vandplanter. Arten raster om dagen og trækker ud og søger føde om natten.

Levested

: Troldanden lever i søer, åer og ved kysten. I yngletiden træffes den oftest i mindre søer, mens den uden for yngleperioden træffes i større flokke på dagrasteplader i søer og ved lavvandede kyster og i havnebassiner.

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe troldanden ved at sikre uforstyrrede områder hvor den kan raste om dagen.

De senest indberettede arter i Naturbasen: