Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye

Kendetegn

: Længde 55-65 cm. Vingefang 80-90 cm. En stor svømmeand og den mest almindelige i Danmark. Kendes i flugten på det blå vingespejl med hvide kanter, brede vinger og kort rund hale. Hannen i pragtdragt har grønt hoved, gult næb og hvid halsring. De sorte halefjer bøjer, så de danner en "krølle på halen". Hunnen er brunplettet med sort øjenstribe. Næbbet er gulligt med indslag af sort. Stemmen er det karakteristiske

"rab-rab-rab"

Gråand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Faurbye

Variation

: Der udsættes årligt tusinder af tamænder ud i naturen. Mange af disse parrer sig med vildænder og kaldes i folkemunde for "franskbrødsænder". Disse har ofte anderledes fjerdragt, ofte med hvidt bryst.

Forveksling

: Hunnen kan forveksles med knarand, spidsand og skeand hun.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet.
Gråand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Gråand baseret på Naturbasens observationer:
Gråand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gråand - månedlig fordeling

Biologi

: Alsidig føde. Lever især af frø, plantedele og smådyr.

Levested

: Lever ved søer, i parker, moser, ferske enge, strandenge, fjorde og øer ved saltvand.

De senest indberettede arter i Naturbasen: