Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen

Kendetegn

: Længde 45-56 cm, vingefang 78-92 cm. Lidt større end en Sortand, med stort, kraftigt næb og et mere kantet hoved som giver en ederfugleagtig profil - som et strygejern (tydeligst hos adult han). Befjeringen ved næbbasis når langt ned. Isse fladere end Fløjlsands. Dykker ved let hop med halvt udbredte eller samlede vinger. I flugten med større, trekantet hoved og tykkere hals end Sortand samt mørke vinger uden hvidt.

Han er sort med hvid plet på issen og en større, hvid plet i nakken og har næbbet broget i rødt, gult og hvidt; øjet er hvidt og fødderne orangerøde. Eclipsedragten adskiller sig kun ved mangel af nakkepletten.

Hun er sortbrun med lidt lysere underside. Hovedtegningen varierer. Har typisk to diffuse hvide pletter på hovedet (som Fløjlsand hun) og med en mere eller mindre tydelig, hvid plet i nakken. Nogle har lyse pletter på hoved- og halssider, der kan brede sig til lys kind. Øjet er normalt lyst (og da artstypisk, fordi Sortand og Fløjlsand har mørkt øje).

Juvenil ligner hun, men har hvidligt bryst og bug; hanner begynder at få sorte fjer fra november.

Stemme: En lav, jamrende knurren.

Brilleand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Pedersen

Forveksling

: Sortand, Fløjlsand.

Udbredelse

: Fra det vestlige Alaska gennem de centrale dele af Canada til Labrador.
Brilleand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark er arten næsten årlig i vinterhalvåret med flest fund langs den jyske vestkyst. Fra 1966 og til i dag, er der 33 godkendte fund. De fleste fund er af hanner, da hunner er lette at overse. Arten findes typisk i flokke af Sortand.

Overvintrer langs Nordamerikas kyster. Færdes næsten altid til havs, men raster undertiden i havne.

Tidsmæssig fordeling

af Brilleand baseret på Naturbasens observationer:
Brilleand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brilleand - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler fra maj/juni. I enkelte par eller løse grupper; reden findes på jorden inde i vegetationen, foret med græs og fjer. Lægger 5-8 æg.

Levested

: Der er tale om en nordamerikansk art (som yngler på lignende steder som Sortand).

Den totale vinterbestand er i midten af 1970erne anslået til ca. 765.000 individer.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Handbook of the Birds of the World, bind 1, Lynx Edicions, Barcelona, 1992.

Fugle i felten, v/K.Mullarney m.fl., L&R 1999.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, v/M.Beaman m.fl., Gads Forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: