Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Elsebeth Hauge
    Foto: Elsebeth Hauge
  • Fotograf: Jan Svejgaard Jensen
    Foto: Jan Svejgaard Jensen
  • Fotograf: Jan Svejgaard Jensen
    Foto: Jan Svejgaard Jensen

Kendetegn

: Ligner Krikand, og blev tidligere regnet som en underart af denne. Hannen mangler den hvide stribe langs siden og har i stedet en svag buet lodret, hvid stribe på forbrystet. Desuden mangler hannen Krikands tydelige gule afgrænsning af hovedets grønne felt. Og grundfarven på brystet er mere mættet varm rosa end hos Krikand

Hunnen virker mørkere end hos krikand.

Amerikansk Krikand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Forveksling

: Kan forveksles med den almindelige krikand. Hunnen kan minde om atlingand.

Udbredelse

: Nordamerika.
Amerikansk Krikand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tilfældig tilflyver som kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Amerikansk Krikand baseret på Naturbasens observationer:
Amerikansk Krikand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Amerikansk Krikand - månedlig fordeling

Biologi

: Se krikand.

Levested

: Se krikand.

De senest indberettede arter i Naturbasen: