Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Finn Koustrup
    Foto: Finn Koustrup
  • Fotograf: Finn Koustrup
    Foto: Finn Koustrup

Kendetegn

: Længde: 39-42 cm. Vingefang opgives i Fugle i Felten til 63-70 cm. Marmoranden er en lille and, cirka 2/3-størrelsen af gråanden. Udover den klejne størrelse kan anden kendes på at være en lys og slank and med lange vinger og hale. Herudover har den et slankt og mørkt næb. Fjerdragten er lys sandbrun med fine hvide pletter. Dog er den juvenile dragt ikke nær så markant med beigefarvede pletter.

Anden har et mørk øjenmaske ,og et stort hovedet, der med det lange næb giver et langstrakt udtryk. Kønnene er rimelig ens, men hannen har en markant øjenmaske og fyldig nakke. Den juvenile dragt I flugten opleves vingerne som ensartet lyse hvor armsvingsfjerene er den lysest, og forfra i andens flugtprofil ses to hvide "lys" på knoen.

Marmorand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Philip Francis Thomsen

Forveksling

: Ingen.

Udbredelse

: De nærmeste bestande fra Danmark er i Spanien. Yngler i middelhavsområdet og øst over i bælte fra Tyrkiet, Iran, Irak, Kazakhstan og til sydvest Asien. Der findes en stor population i Irak.
Marmorand - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Marmorand baseret på Naturbasens observationer:
Marmorand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Marmorand - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler sjældent. Hannen udstøder et lyst og fløjtende vii-vih med frieri.

Levested

: Yngler lokalt i lavvandede og frodige slettesøer i lavlandet.

Trusler

: Et rødlistet som Sårbar, da arten på verdensplan får sine levesteder ødelagt. Bestanden i det vestlige Middelhav indeholder under 100 par, og er i fortsat tilbagegang.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Svensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. (2012): Fugle i felten. Lindhardt og Ringhof. 5. udgave
BirdLife International (2022) Species factsheet: Marmaronetta angustirostris. Downloaded from www.birdlife.org on 02/09/2022. Recommended citation for factsheets for more than one species: BirdLife International (2022) IUCN Red List for birds. Downloaded from http://www.birdlife.org on 02/09/2022.

De senest indberettede arter i Naturbasen: