Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Michael  Winther
    Foto: Michael Winther

Kendetegn

: Vingefang 130-160 cm. Længde 65-75 cm. En mellemstor gås med en tydelig og stor hvid blis omkring næbbet der er lige afskåret foran øjnene når gåsen ses i profil. Et andet kendetegn er sorte tværbånd på bugen. Virker kompakt og med relativ kort hals. Næbbet er lyserødt og benene orange. Juvenile mangler både den hvid blis og de sorte tværbånd.
Blisgås
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Andersen

Variation

: Racen Grønlandsk Blisgås (Anser albifrons flavirostris) er større og kraftigere og har et mere orange næb.

Forveksling

: Kan forveksles med Dværggås, men denne er mindre, har en tydelig gul øjenring og har en blis der når helt op på issens runding og ender over øjet.

Udbredelse

: Ses især i den sydøstlige del af landet. Den grønlandske blisgås er sjælden og overvintrer hovedsageligt i Storbritannien.
Blisgås - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blisgås er en ret almindelig trækgæst september-november og marts til maj. Optræder også som vintergæst i Danmark.

Tidsmæssig fordeling

af Blisgås baseret på Naturbasens observationer:
Blisgås - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blisgås - månedlig fordeling

Biologi

: Lever som andre gæs af planteføde.

Levested

: Yngler i arktisk tundra. Ses i Danmark ved søer, strandenge, stubmarker o.l.

De senest indberettede arter i Naturbasen: