Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Birger Lønning
    Foto: Birger Lønning

Kendetegn

: Længde 53-57 cm og vingefang på 85-90 cm. Ret stor dykand på størrelse med en Gråand. Har endvidere stort rundt hoved. Flugt tung, med meget brede og tydelige vingebånd.

Pragtdragt han: smukt orangebrunt hoved, som i solskinsvejr kan synes nærmest glødende. Issefjerene kan hannen rejse, fx for at imponere hunnen. Hannen giver tit et stejlpandet indtryk, men det kan dog variere. Artskarakteristisk er det lysende smukke røde næb. Sort hals, bryst, bug og endeparti og hvide flanker. Oversiden er brunlig. I flugten bemærkes tydelige og lysende brede vingebånd, samt stor kontrast imellem sort bug og de hvide ovaler, samt lys undervinge.

Adult hun: ligner meget Sortand hun, men er brunlig med grå kinder og mørk kalot. Næbbet er mørkt.

Eklipsedragt han: Ligner meget hunnen, lyst gråbrunt indtryk, men kalotten har dog fortsat det rødlige skær fra pragtdragten. Den adskiller sig fra hunnen på det karakteristiske flotte røde næb og øjne.

Den søger føde, ved at vende gumpen i vejet, hvorved den kan nå planterne. Men den kan dog opleves dykkende efter føde.

Arten ses ofte raste i flokke med andre ænder fx. Taffel- og Troldand.

Rødhovedet And
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Forveksling

: Hannen kan forveksles med Taffeland og i flugten Hvidøjet And.

Hunnen kan forveksles med Sortand hun.

Skribenten vil heller ikke afvise, at man kunne tage fejl af en hun eller han i eclipse dragt af Lille skallesluger Mergus albellus.

Udbredelse

: Centralasien er hovedudbredelsesområdet, samt spredt i middelhavslandene. Slesvig Holsten-området har artens nordligste stabile ynglebestand.

De europæiske fugle trækker til Sydfrankrig og Spanien, hvor der årligt vurderes at raste omkring 25.000 individer. Største vinterkvarter er dog i det Kaspiske Hav, hvor opimod 50.000 fugle menes at overvintre. De totalt anslået 75.000 individer gør Rødhovedet And til en af Europas og Centralasiens sjældneste andefugle.

Arten indvandrede til Danmark i 1940, hvor det første ynglefund blev gjort i Nakskov Inderfjord, og her etableredes der i løbet af nogle år en mindre, stabil bestand. Denne bestand forsvandt dog omkring 1960-1970erne, da områdets vandkvalitet blev væsentligt forringet.

Rødlistet i 1973 som uddød herhjemme, men har dog ynglet spontant siden. Glædeligt er det dog, at en stabilt stigende (?) bestand synes at have etableret sig i Maribo-søerne på Lolland siden 2003. I 2005 vurderes bestanden på op imod 12 par, og det tillægges i høj grad de optimale yngleforhold, vandkvalitet og fødegrundlag.

Rødhovedet And - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Trækgæst i perioden marts-maj og oktobernovember. Mange fund herhjemme menes dog at være undslupne fangenskabsfugle fx. fra diverse zoos. Derfor er det næsten et "must" at se om anden er ringmærket, hvilket selvsagt kræver noget held.

Tidsmæssig fordeling

af Rødhovedet And baseret på Naturbasens observationer:
Rødhovedet And - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødhovedet And - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler primært ved lavvandede og planterige søer og kystlaguner. Reden anlægges på jorden nær vandkanten. Den lægger 1 kuld æg, 8-11 stk i løbet af maj-juni måned. Disse udruges i løbet af små 28 dage. Ungetiden er op imod 50 dage.

Føde: Forskellige vandplanter fx Kransnålealger.

Levested

: Gerne lavvandede søer med rørskov eller anden god bredvegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Danmark v/Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002.

Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L&R 2002.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman, Madge og Olsen. Gads Forlag 1998

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2005 v/Grell og Nyegaard, DOF.

De senest indberettede arter i Naturbasen: