Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erhardt  Ecklon
    Foto: Erhardt Ecklon
  • Fotograf: Jan Svejgaard Jensen
    Foto: Jan Svejgaard Jensen
  • Fotograf: Jan Svejgaard Jensen
    Foto: Jan Svejgaard Jensen

Kendetegn

: Vingefang 120-135 cm. Længde 53-66 cm. Den mindste af de grå gæs (Anser-gæssene). Gamle fugle kendes på den hvide blis omkring næbbet der når helt op på issens runding og ender over øjet. Ansigtet virker lille og rundt. Gamle fugle Har desuden en en tydelig gul øjenring. Næbbet er kort og lyserødt med hvid spids. Bugpletterne er generelt mindre end hos blisgås, men der er stor individuel variation. Benene er orangerøde. På jorden når vingespidserne bag halen. Juvenile mangler den hvide blis, og øjenringen er ikke særlig tydelig, ligesom næbbet oftest ligner den unge blisgå, hvorfor unge dværggæs kan være svære at skelne fra unge blisgæs, og de skelnes bedst på deres fremtoning og et generelt mørkere indtryk. I flugten virker dværggåsen mere langvinget og korthalset end blisgås.
Dværggås
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Wolle Badura

Forveksling

: Kan forveksles med blisgås, men denne er oftest større og voksne blisgæs har en blis der er mere lige afskåret i profil. Øjenring forekommer hos blisgæs, men ikke så tydelig som hos gamle dværggæs. Gamle blisgæs har desuden ofte mere markante bugpletter, men disse er så variable, at dette kun kan bruges som kendetegn, hvis pletterne er så massive, at undersiden er mere sort end hvid. Ungfuglene af de to arter er sværere at skelne i felten - se under beskrivelse. Dværggåsen har længere vinger i forhold til kroppen og virker mere langvinget i flugten end blisgås. Desuden er dens bevægelser hurtigere, ikke mindst på jorden - minder mere om rødhalset gås - end blisgås.

Udbredelse

: Træffes især i den sydlige del af landet.
Dværggås - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Dværggås er en sjælden træk- og vintergæst i Danmark.

Tidsmæssig fordeling

af Dværggås baseret på Naturbasens observationer:
Dværggås - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværggås - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af græs og andre grønne plantedele. Ruger i 28 dage og får op til 4-5 unger.

Levested

: Yngler i det nordlige Skandivavien og Rusland. Ses i Danmark især i flokke med andre gæs, især blisgæs.

De senest indberettede arter i Naturbasen: