Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Længde 54 cm, vingefang 120 cm. Den mindste gås i Norden, lidt mindre end Knortegås. Lille, langbenet med mørk teglrød forhals og bryst og karakteristisk ansigtstegning med hvid plet foran øjet. Kroppen sort med to distinkte. hvide vingebånd, hvid gump og bred, hvid flankestribe. Selvom gåsen er umiskendelig, kan den være forbløffende svær at finde i det sort-hvide flimmer i flokke af f.eks. bramgæs den hvide plet ("hvinandeplet") bag næbbet og de hvide flanker er de tydeligste kendetegn.

Ungfugle er generelt svagere tegnet, med lille, eller næsten manglende, rustrød kindplet. De har mere bruntonet hals, bredere hvide hovedtegninger og flere antydede, hvide vingestriber.

I flugten er det især den mørke bug samt den korte, plumpe hals, man på afstand lægger mærke til.

Går meget hurtigt og let under fouragering. Træffes mest sammen med bramgæs, men også med knortegæs.

Stemme: Et skingert, staccato kik-uik i-lyde dominerer, f.eks. ki-kvi.

Jizz: Hvis man i en flok af f.eks. bramgæs opdager en fugl med mørkt rustrød hals og bryst er det sandsynligvis en Rødhalset Gås.

Rødhalset Gås
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Melanistisk type kendt; er sandbrun med lysere, rødtonet ansigt.

Hybrider med Bramgås er kendt.

Udbredelse

: Det nordvestlige Sibirien, de fleste på Taimyr.

Lokalt almindelig i vinterkvarterer ved Sortehavets nord- og vestside og på Balkan (op til 60.000). Tidligere almindelig ved Kaspiske Hav (med trækbevægelser til Irak), men nu sjælden. Overvintrer på åbne stepper, stub- og kornmarker.

Rødhalset Gås - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: En sjælden fugl i Norden. Ses på træk og (i milde vintre) som overvintrende i Danmark. Her registreres ganske få eksemplarer årligt langt de fleste i den vestlige del af Jylland.

Næsten alle rødhalsede gæs trækker om efteråret sydover. Trækket fra Nordvestsibirien foregår øst for Uralbjergkæden langs de russiske floder. De fleste overvintrer i den nordlige del af Sortehavsområdet. Nogle ganske få slår følge med bram- og knortegæs vestover og passerer Finland, Sverige og Danmark.

Tidsmæssig fordeling

af Rødhalset Gås baseret på Naturbasens observationer:
Rødhalset Gås - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødhalset Gås - månedlig fordeling

Biologi

: Æder græs og andre planter.

Levested

: Yngler i småkolonier på arktisk tundra ved kyster og flodmundinger, ofte med store rovfugle som storfalke som beskyttere.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1998.

Nordens fugle v/Génsbøl, Gyldendal 2005 (5. udgave).

Fuglefelthåndbogen v/L.Gejl, Gyldendal 2013.

De senest indberettede arter i Naturbasen: