Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen
  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen
  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen

Kendetegn

: En lille gås. Kun 53-66cm og en vægt på 1 – 1,5 kg. Den gamle fugl helt ren hvid med sorte vingespidser. Næb og ben lyst rødlige med et blåligt skær ved næbroden hos gamle hanner, der også kan have vorteagtige gevækser ved næbroden. Ungfuglen som den gamle men med gråligt anstrøg på nakke og skuldre og grålige ben og næb. Findes i en blå variation, hvor kroppen er mørkegrå, hovedet hvidt, forlængede skulderfjer sorte med hvide kanter og forvingen lysegrå. Den blå variant er sjælden. Stemmen er en meget høj gakken, højere end hos snegåsen.
Dværgsnegås
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karenmarie Simonsen

Variation

: Ingen ud over den blå form.

Forveksling

: Især den gamle fugl kan forvekles med snegås. Snegåsen er større og har mere ”grågåsetræk”. Det sikreste kendetegn er at Ross’en mangler ”smilet” ved mundvigen, som findes hos snegåsen. I luften er vingeslagene hurtigere hos Ross’en og i flok ( hvilket ikke er så sansynligt i Danmark) bevæger de sig med større udsving og drejninger, lidt ligesom krikænder. Ungfuglen er mere hvid end snegåsen.

Udbredelse

: Det vestlige og centrale Nordamerika
Dværgsnegås - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark mest sansynligt som undsluppen fangenskabasfugl, og da oftest i forbindelse med trækket af andre gæs i september- maj

Tidsmæssig fordeling

af Dværgsnegås baseret på Naturbasens observationer:
Dværgsnegås - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværgsnegås - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i kolonier på tundraen. Følger i store træk snegrænsen på trækket sydpå om efteråeret og nordpå om foråret. Bestanden i dens naturlige udbredelsesområde er steget betydeligt de senere år, og man forsøger at stoppe bestandsvæksten for at begrænse skader på tundraen.

Lever hovedsageligt af plantedele.

Levested

: Uden for ynglesæsonnen dyrkede marker og enge i nærheden af vand. I ynglesæsonnen tundra.

De senest indberettede arter i Naturbasen: