Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Kent Christensen
    Foto: Kent Christensen
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen

Atlas

: Stribet Bladrandbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er brunlig med 3 lyse længdestriber på pronotum samt afvekslende lyse stribemellemrum på dækvingerne. Følehornene, skinnebenene og fødderne er rødgule eller brungule, lårene er mørkere.

Snuden er ret svagt konkav, hovedet er over øjnene tydeligt bredere end tindingerne. Panden har ikke tydelige øjenhår. Pronotum er fint punkteret, bredest bag midten og ca. 1/4 bredere end langt. Dækvingerne har bagtil nogle fine, næsten nedliggende hår (ses bedst fra siden).

Stribet Bladrandbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Variation

: Dækvingerne kan også være mere eller mindre ensfarvede brunlige.

Forveksling

: Der er et par andre arter som kan have tydelige striber på dækvingerne, heriblandt Sitona suturalis og ambiguus.

Sitona ambiguus adskilles let ved at have tydeligt mere udstående øjne og korte opstående børster på dækvingerne. Desuden er den gennemsnitligt mindre (2,8-4 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen).

Sitona suturalis ligner en hel del og har omtrent samme størrelse (3,6-4 mm), men den adskilles ved at pronotum er bredest omkring midten og ved at mangle dækvingernes hår. Derudover har oversiden ofte metalglans, dækvingerne er lidt kortere og øjnene er fladere, hvorfor hovedet over øjnene næppe er bredere end over tindingerne.

Stor Bladrandbille (Sitona puncticollis) kan også have lignende farvetegning, men den er større (4,5-5,7 mm). Derudover er benene og følehornene ofte mørkere, pronotum har ofte lyse småpletter mellem de 3 længdestriber og panden har øjenhår.

Udbredelse

: Den er fundet i alle dele af landet og er meget almindelig.
Stribet Bladrandbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stribet Bladrandbille baseret på Naturbasens observationer:
Stribet Bladrandbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribet Bladrandbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på flere forskellige ærteblomstrede, heriblandt kløver (Trifolium sp.). Den overvintrer som voksen. Æglægning finder normalt sted om foråret.

Levested

: Kan findes i de fleste lysåbne naturtyper med tilstedeværelse af ærteblomstrede. Også i haver, parker og agerland.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: