Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Atlas

: Sermylassa halensis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. En let kendelig bladbille, som er karakteriseret ved de brede dækvinger med blågrønt, grønt eller messingfarvet metalskær i kombination med brungult pronotum og hoved, sidstnævnte med en mørk plet bagtil med samme metalskær som dækvingerne. Følehornene er sorte og benene er brungule med mørkere fødder. Pronotum er blankt med kun svag punktering nær siderandene. Dækvingerne er kraftigt og ret tæt punkterede.
Sermylassa halensis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter. Pileurtbladbillen (Gastrophysa polygoni) har rødligt pronotum og dækvinger med blåt eller blågrønt metalskær, og kan måske lige ved første øjekast, men adskilles let ved det helt sorte hoved og en generelt helt anderledes kropsform.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele pånær Vestjylland og Nordvestjylland.
Sermylassa halensis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra slutningen af juni til starten af november. De fleste observationer gøres juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Sermylassa halensis baseret på Naturbasens observationer:
Sermylassa halensis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sermylassa halensis - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på Hvid snerre og Gul snerre. Æggene lægges på foderplanten om efteråret og overvintrer her som æg. Larven lever af blade og stængler, det voksne dyr kun af blade.

Levested

: Overdrev, skovlysninger, kystskrænter og andre lokaliteter hvor foderplanterne forekommer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk: www.coleoptera.org.uk...sermylassa-halensis

De senest indberettede arter i Naturbasen: