Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Morten Bentzon Hansen
    Foto: Morten Bentzon Hansen
  • Fotograf: Morten Bentzon Hansen
    Foto: Morten Bentzon Hansen

 Figur

Atlas

: Kølle-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er løst tuet og med lange, grove udløbere.

Stænglerne er indtil 80 cm. lange, ret stive og trekantede og med rødbrune lavblade.

Løvbladene er kortere end stænglen og 2-4,5 mm. brede.

Blomsterstanden er af ensakstypen og har foroven 1 kort, ca. 2 cm. langt ovalt aks med hunblomster foroven og hanblomster forneden. Herunder sidder 2-3 ligeledes ovale aks af samme størrelse og form, men rent hunlige.

Der er 3 støvfang.

Frugthylstret har udspærrede tænder.

Kølle-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Hartmanns Star har samme opbygning af blomsterstanden, men tydeligt længere aks og opadrettede tænder på frugthylstret; aksene er er forskellig størrelse, hvor de er ret ens hos Kølle-Star.

Almindelig Star er af forskelligakstypen med et endestillet aks, der er rent hanligt, og undersiddende rent hunlige aks, der er tydeligt smallere og længere end hos Kølle-Star.

Udbredelse

: I Danmark har den kun været kendt fra Fladsten Mose nord for Åbenrå. Desuden er den forholdsvis nyfundet ved Saltbækvig. Tidligere har den været kendt fra Farum Sortemose og Køng Mose på Sjælland samt Vindeholme på Lolland.

På Den Danske Rødliste er den vurderet til at være CR - kritisk truet.

Kølle-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Kølle-Star baseret på Naturbasens observationer:
Kølle-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kølle-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre starer er den flerårig, og har vindbestøvning.

Levested

: Ret næringsrig dyndbund i kær.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: