Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Jæger
    Foto: Niels Jæger
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Kurt Ramskov Laursen
    Foto: Kurt Ramskov Laursen

Atlas

: Engblåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 26-33 mm. Hannens overside er mørk violblå med smal sort kant og ret fremtrædende mørke vingeribber. Hunnens overside er brun uden orange måner. Nogle hunner har en smule blåt bestøvning ved vingeroden. Undersiden er hos begge køn lysegrå med sorte pletter, men ingen orange sømmåner.
Engblåfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Jæger

Variation

: Hannens grundfarve er som regel meget konstant på oversiden, men varierer lidt i den blå nuance. Hunnens overside varierer en del i den blå bestøvnings udbredelse, men langt de fleste hunner har kun ganske lidt blå bestøvning. Undersiden varierer ganske meget i antallet af pletter og pletternes størrelse. Helt pletløse individer ses undertiden.

Forveksling

: Set fra oversiden kan arten forveksles med flere af de andre blåfugle, men undersidens karakteristiske tegning giver kun forvekslingsmulighed med Dværgblåfugl, der som regel er meget mindre og lidt anderledes farvet på oversiden. Skovblåfugl har en meget lysere underside, og oversidens blå farve er helt forskellig fra Engblåfugls.

Udbredelse

: Engblåfugl var tidligere meget almindelig i Jylland, men er på blot 20 år forsvundet fra næsten 9/10 af sine lokaliteter. På Samsø har arten stadig flere gode lokaliteter. Den findes stadig i små populationer på Læsø. Den findes endnu nogle få steder på Bornholm. På Sjælland findes Engblåfugl i dag kun på Jægerspris Skydeterræn hvor den er fåtallig, og hvorfra den desværre nok vil forsvinde indenfor nær fremtid. Engblåfugl er (på Sjælland) tidligere fundet meget talrigt overalt i Tisvilde-området og Halnæs ved Frederiksværk, Nordsjælland, og langs Sejerø-bugten inkl. Sjællands Odde, Vestsjælland. Derudover er den fundet spredt på få lokaliteter rundt omkring på øen. Imidlertid begyndte Engblåfugl ganske langsomt at forsvinde fra lokaliteterne i løbet af 80erne. Efter årtusindskiftet har den kun været at finde på meget få sjællandske lokaliteter. På Fyn er arten kun fundet meget få steder, senest ved Sluk-Efter ved Odense i 1990.
Engblåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Først i juni til først i august.

Tidsmæssig fordeling

af Engblåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Engblåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Engblåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Artens larver lever først og fremmest på Rødkløver, men også enkelte andre kløverarter er kendt som værtsplante i Danmark.

Levested

: Arten lever i små kolonier på mange forskellige typer varme, blomsterrige og ugødede biotoper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Klaus Hermansen: Dagsommerfugle i Danmark, 2010.

De senest indberettede arter i Naturbasen: