Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Ole Ohm Lundager
    Foto: Ole Ohm Lundager
  • Fotograf: Bent Christiansen
    Foto: Bent Christiansen

Kendetegn

: Gaffelmejeren er en af de større, langbenede arter. Hannens krop bliver omkring 4 mm, hunnens omkring 6 mm, med et benspænd på op til 5 cm. Benene er mere eller mindre stribede. Hannen er som regel ensfarvet grå med en sort banditmaske, og en relativt rund og fladtrykt krop.

Hunnen er ligeledes grå, men med en mørk saddeltegning på bagkroppen i stedet. Denne saddeltegning indeholder ofte en centralt placeret, hvidlig plet. Hun er mere langstrakt end hannen, og med en pukkelformet bagkrop.

Arten adskiller sig tydeligt fra alle andre danske mejere ved dens bizzare hvilestilling, hvor benene stritter ud fra dyrets side. Et andet karaktertræk er de todelte pedipalper, der har givet arten sit danske navn.

Gaffelmejer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Stauning

Variation

: Grundfarven og udbredelsen af de mørkere områder varierer. Desuden kan benlængden også variere.

Forveksling

: En Gaffelmejer i hvilestilling kan ikke forveksles med nogen anden dansk art. Et dyr på farten kan overfladisk minde om en vægmejer eller en langbensmejer, men de todelte palper fjerner enhver tvivl.

Udbredelse

: Gaffelmejerens historie minder på mange måder om den Orange Vægmejers. Arten stammer fra Marokko, men har i løbet af 1900-tallet spredt sig op gennem Europa. Det første danske fund blev gjort på Fyn i 2007, og efter få år spredte den sig til størstedelen af landet. Den er efterhånden blevet en af de almindeligste murlevende arter i nogen egne af landet. Om den på samme måde som Orange Vægmejer udkonkurrerer vore oprindelige murarter vides ikke. Den lader dog til sagtens at kunne sameksistere med Orange Vægmejer - lige børn leger bedst
Gaffelmejer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ungdyr fra forår til sensommer, de voksne dyr fra sensommer til slutningen af november, dog kan de i lune år træffes et godt stykke ind i december.

Tidsmæssig fordeling

af Gaffelmejer baseret på Naturbasens observationer:
Gaffelmejer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gaffelmejer - månedlig fordeling

Biologi

: Artens biologi synes ikke meget anderledes end andre murlevende arters. Den lever hovedsageligt af rov, og jager om natten på mure, træstammer eller andre lodrette flader. Den tager også plantekost og søde sager. Æggene lægges i sprækker om efteråret, og ungerne kommer frem det følgende forår. I løbet af sensommeren bliver dyrene voksne, og kradser af i løbet af det sene efterår.

Levested

: En klassisk murart, der ofte findes inde i byerne. Den er dog også truffet i træer og anden vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Henrik Enghoff, Jan Pedersen og Søren Toft 2014: Danske Mejere - en fauna i vækst

en.wikipedia.org...Dicranopalpus_ramosus

De senest indberettede arter i Naturbasen: