Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Lotte Jafari
    Foto: Lotte Jafari

Atlas

: Hvid Admiral overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 54-60 mm. Hunnen er størst.

Oversiden kokssort med brede hvide bånd. Undersiden okkerbrun med hvid bestøvning. De hvide bånd ses også på undersiden.

Hvid Admiral
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Nogen variation i størrelse og de hvide bånds bredde. I slutningen af flyvetiden bleges den sorte farve, og sommerfuglen fremstår lysere, og de hvide bånd ses tydeligere.

En helt sort form forekommer yderst sjældent.

Forveksling

: Kan forveksles med Nældesommerfugl, men Hvid admiral kendes på, at den er væsentlig større og ikke har nogen rød bestøvning på oversiden. Hvid admiral er mindre end Iris og kendes iøvrigt på dens mere sejlende flugt.

Udbredelse

: Arten er udbredt og hyppig på Lolland, Falster og Møn, mere spredt i Nordsjælland og Odsherred. På Amager i Kongelunden. På Sydsjælland er den udbredt, men fåtallig. Enkelte lokaliteter på Tåsinge og Langeland.

Sjælden eller manglende i Midtsjælland, på Fyn og i Jylland.

Alm. på Bornholm.

Hvid Admiral - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hvid admiral flyver i juli. Flyvetiden starter i sidste uge af juni og fortsætter juli måned ud. Enkelte eksemplarer kan ses i august.

I varme somre kan en delvis 2. generation fremkomme i sep/okt.

Tidsmæssig fordeling

af Hvid Admiral baseret på Naturbasens observationer:
Hvid Admiral - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvid Admiral - månedlig fordeling

Biologi

: Ægget lægges på undersiden af blade af Kaprifolium eller Dunet gedeblad. Larven overvintrer indspundet i et blad, som den spinder sammen og fæstner til planten. Efter overvintringen spiser den nye friske skud af foderplanten. Forpupning i begyndelsen af juni.

Levested

: Danmark er artens nordgrænse og den forekommer på to typer lokaliteter: Fyrreskov med underbevoksning af Kaprifolium. (F.eks. Kakkelovnskrogen og Ulvshale) eller i blandingsløvskov med enkelte Kaprifolium (F.eks. Roden skov el. Mellemskoven). Arten har brug for varme om foråret, når larverne vokser, hvilket nok er grunden til at de nordligste forekomster er i fyrreskove med Kaprifolium.

Hvid admiral er ivrigt blomstersøgende på især brombær.

Hvid admiral opholder sig ofte langs skovveje eller i lysninger i skovene, men kan flyve under træerne og flyver i øvrigt i alle højder i skoven.

De senest indberettede arter i Naturbasen: