Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Kendetegn

: Vingefang 18-23 mm. Grundfarven hvid. På forvingen ses en gråsort bestøvning langs kanten og randen. Desuden en stor sort midtprik, uden for hvilken der er en stor gråsort plet ud til kanten. Sømfeltets inderste halvdel er gulgråt, den yderste blågråt, og adskilt af en hvid bølgelinie. Bagvingen med en lille sort midtprik og gråsorte linier ved randen og langs sømmen.

Som de fleste dværgmålere sidder den med udstrakte vinger; forvingens forkant i en ret vinkel mod kroppen.

Arten jages ret let op om dagen.

Larven kan variere en del: Lyst okkergrøn, helt hvid eller gul som bundfarven, med et mere eller mindre udfarvet rygmønster af rødlilla "M"-former, der bindes mere eller mindre sammen af dorsallinien. Mønsteret kan sjældnere være grønt. Hovedet er lyst orange.

Den yngre larve har blot en kraftig dorsallinie og nogle smalle kiler lateralt i mønsterfarven.

Hvid Dværgmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kjeld Brem

Variation

: Larven varierer i de nævnte farver.

Forveksling

: Imago: Næppe.

Larve: Delvis med Chloroclystis v-ata.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig i hele landet, men den optræder normalt ikke i større antal.
Hvid Dværgmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver i to generationer fra begyndelsen af maj til slutningen af september.

Tidsmæssig fordeling

af Hvid Dværgmåler baseret på Naturbasens observationer:
Hvid Dværgmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvid Dværgmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven kan findes fra sidst i juni til starten af november på en lang række lave planter, bl.a. almindelig røllike, blåhat, gråbynke og markbynke, hjortetrøst, engbrandbægere, engelskgræs og gyldenris - m.fl.

Overvintringen sker som puppe.

Levested

: Findes i hele landet på åbne ruderatområder, strandenge og i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen & Fibiger: Danmarks Sommerfugle. Østermarie, 2009.

Skou: Nordens Målere. Danmarks dyreliv, bind 2. København & Svendborg, 1984.

M.Chinery: Vesteuropas insekter. Gad, 1998.

Øvrige referencer:

www.lepiforum.de/lepiwiki.pl...

De senest indberettede arter i Naturbasen: