Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Kim Duus
    Foto: Kim Duus

Atlas

: Gul Høsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 43-50 mm. Hannen er ægte lysegul med sort søm i både forvingen og mere eller mindre sort bestøvet bagvingesøm, der kan være næsten forsvundet. Hunnen er grønlig hvid med samme sorte søm. Karakteristisk for Gul høsommerfugl er de gule pletter i hannens sorte forvingesøm. Undersiden er ensfarvet gullig grøn, hunnen lidt lysere og mere grønlig. Hvid (evt. dobbelt) plet med mørk kant midt på bagvingen.
Gul Høsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Johan Kjær Prehn

Variation

: En vis variation i størrelse og spidsvingethed, men især i den mørke søms udstrækning. Den gule farve kan være mere eller mindre klar, og især hunnernes farve kan variere fra blegt grønlig hvid til næsten gul.

Forveksling

: Kan især forveksles med Sydlig høsommerfugl, fra hvilken den adskilles på vingeformen, der er meget rundere hos Sydlig og udstrækningen af de yderste gule pletter i den mørke søm, der er sammenflydende hos Sydlig. Gul høsommerfugl kendes fra Orange høsommerfugl på farven og på, at hannen af Orange høsommerfugl ikke har gule pletter i sømmen.

Hunnerne kendes fra hinanden på farven. Orange høsommerfugls hun er orange, mens Gul høsommerfugls hun er bleg. Gul høsommerfugls hun kendes fra Orange høsommerfugls hunform "helice" på, at dennes undervinger er gråt bestøvet.

Udbredelse

: Hele Danmark, langt flest mod syd og øst.
Gul Høsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fåtallige træk af Gul høsommerfugl rammer Danmark syd eller sydøst fra i maj/ juni, og de lægger æg rundt om i landet. Flest i de sydlige egne. Lolland-Falster, Møn og Sydsjælland plejer at få flest, men høsommerfuglene går også op langs kysten og når Stevns og Amager, eller de spreder sig over hele landet. Æg af maj/juni-indflyvningen giver en indfødt generation, der ses i begyndelsen af august (5.august er en god dag). Denne generation kan være talrig og begynder med det samme at parre sig og lægge æg både på klækkestedet (lucernemark) og spreder sig herefter videre.

Hvis vejret er varmt og godt i august, klækkes en undertiden meget talrig generation i begyndelsen eller midt i september. Disse dyr er ofte blegere, mere grønlige og mindre end højsommergenerationen.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Høsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Gul Høsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Høsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Gul høsommerfugl er et kraftigt flyvende trækdyr, der er tilpasset ruderater og wasteland med pionerplanter som lucerne og skabiose. Gul høsommerfugl har mange succesive generationer hen over sommeren, og den bliver mere og mere almindelig hen over sommeren, hvor den også udbreder sig mere og mere nordpå. Æggene lægges især på lucerne, men også andre ærteblomster kan bruges. Stoltze nævner kløver, humlesneglebælg og vikke. Arten overvintrer som halvstor larve og har problemer med at klare lange fugtige og kolde perioder. Dette er begrænsende for artens udbredelse mod nordvest i Europa.

Levested

: Gul Høsommerfugl trækker langt og hurtigt og kan ses allevegne, men den tiltrækkes især til varme, tørre steder med mange blomster og halvhøjt græs. Grusgrave, stranddiger, jernbanepladser og vejrabatter er typiske steder at træffe Gul høsommerfugl. Høsommerfugle tiltrækkes af lucerne, og lucernemarker i blomst i august er de rene magneter. Man kan opleve mange høsommerfugle i sådan en mark. Hannerne trækker omkring i og udenfor marken og venter på, at hunner skal klække fra lucernen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Stoltze, collins, higgins.

De senest indberettede arter i Naturbasen: