Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Julie Søgaard
    Foto: Julie Søgaard
  • Fotograf: Julie Søgaard
    Foto: Julie Søgaard
  • Fotograf: Julie Søgaard
    Foto: Julie Søgaard

Atlas

: Gul Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Gul Star står i mindre, ret tætte tuer. Stænglerne er indtil 70 cm lange, grønne og trekantede, højst en smule ru. Bladene er ret lange, men kortere end stænglerne, 3-7 mm brede, gulgrønne, flade og kødede med ru kanter, . Skedehindetilhæftningen er indtil 5 mm lang, lidt længere end bred, og but. Blomsterstanden har 1 indtil 20 mm langt smalt tenformet hanaks, der er kortstilket elle ustilket. Herybder sidder typisk 3-4 ovale til kugleformede hunaks, som er siddende og ustilkede, men hvor det nedre dog kan være kortstilket og lidt fjernet fra de øvre. Frugthylstrene er typisk 5-6 mm lange, gulgrønne og med tilbagebøjet og tydeligt kløvet næb dannet af 2 ru til småtornede tænder. Etymologi: Flava betyder lysegul og sigter til plantens gennemgående kulør.
Gul Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Den ligner mest Krognæb-Star, der også har sammentrængt blomsterstand, men denne har hanaks med tydelig stilk, der er vinkelbøjet i forhold til hovedaksen. Krognæb-Star har helt kort, kun 1-2 mm. lang, skedehinde og tydeligt kortere støtteblade.i bomsterstanden. Der kan formentlig forekomme krydsninger og mellemformer med andre starer i gul star-komplekset (Krognæb-, Dværg-, Høst-, Grøn Star m.fl.), især Krognæb-Star.

Udbredelse

: Gul Star er sjælden på Sjælland og ellers meget sjælden eller fraværende.
Gul Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Star baseret på Naturbasens observationer:
Gul Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Star - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre halvgræsser er den flerårig og har vindbestøvning. Frugterne spredes typisk med dyr, og de kan formentlig ligge i frøpulje ret mange år.

Levested

: Næringsrig bund i skovenge, skovsumpe og vældenge.

Trusler

: Tilgroning af biotoper, især manglende afgræsning.

Bevaringstiltag

: Afgræsning, bevaring og reetablering af hydrologi.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser 2. reviderede udgave 2006, BNFs forlag, ISBN 87-87746-07-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: