Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens Lind Jørgensen
    Foto: Mogens Lind Jørgensen
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Kendetegn

: Vingefang: 29-31 mm. Forvingernes grundfarve okkergul. To brune tværlinier, den yderste bredest og med et tydeligt udadrettet fremspring. Begge vingepars søm er tydeligt tavlede. Bagvingen bleggul, mørkere mod randen.

Sidder med vingerne i hvile vinkelret ud fra kroppen.

Kommer til lys, jages sjældent op om dagen.

Solbær-Havemåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Forveksling

: Eulithis populata - der imidlertid kan kendes på, at mellemfeltets fremspring ender i to spidser samt på, at frynserne er utavlede.

Kan desuden forveksles med flere af de gulbrune målere. F.eks. Okkergul bladmåler (Camptogramma bilineata) og Gul bladmåler (Cidaria fulvata)

Udbredelse

: Almindelig i det meste af landet; færrest fund foreligger der fra den vestlige del af Jylland.

Udbredelse i øvrigt fra Mongoliet og Rusland til det vestligste Europa og fra Mellemskandinavien (62. nordlige breddegrad) til Alperne.

Solbær-Havemåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra medio juni til primo august.

Tidsmæssig fordeling

af Solbær-Havemåler baseret på Naturbasens observationer:
Solbær-Havemåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Solbær-Havemåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra april til juni på ribs, solbær og stikkelsbær. Arten overvintrer som æg, og larven forpupper sig i et let spind på jorden.

Levested

: I haver samt skove og krat, ofte på steder med lidt fugtig jordbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: