Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Sort Busksmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-14 mm. Helt sort med lang grågul eller mørk behåring på oversiden.

Kroppen er blank. Følehornene er tydeligt savtakkede fra 3. led (kan være svært at se, hvis dyret betragtes direkte oppefra). Pronotum er ca. så langt som, eller lidt længere end bredt. Siderne er bagtil mere eller mindre stærkt indbuede. Baghjørnerne er noget tilspidsede og normalt tydeligt udadrettede. Dækvingerne er lidt bredere end pronotum. Stribemellemrummene er noget hvælvede.

Sort Busksmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed er uden tvivl Hemicrepidius hirtus, som ligner rigtig meget. Den eneste sikre ydre karakter, der kan adskille de to arter fra hinanden, er springtappens udformning. Hos Sort Busksmælder er springtappen pludseligt bøjet ind mod kroppen allerede ved forhofterne. Hos H. hirtus bøjer springtappen først ind mod kroppen et stykke bag ved forhofterne, og ikke lige så pludseligt som hos Sort Busksmælder. Se figur 1 og 5 på siden her: coleonet.de...hemicrepidius . Den er i øvrigt gennemsnitligt større, idet den måler 12-17 mm.

Ectinus aterrimus er også helt sort, men har tydeligt længere pronotum og meget utydelig behåring.

Cidnopus aeruginosus og pilosus, men de har ikke udadrettede pronotumbaghjørner og kortere følehorn. Desuden har oversiden bronzeagtigt skær og pronotum er kraftigere punkteret.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Sort Busksmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært fra midten af maj til midten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Busksmælder baseret på Naturbasens observationer:
Sort Busksmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Busksmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i jorden, hvor den både ernærer sig af plantedele og smådyr. Forpupningen finder sted i maj og den nye generation kommer frem sidst i maj eller i juni. Det voksne dyr træffes ofte på skærmblomster.

Levested

: Primært tilknyttet skov, men kan også findes i lysåbne naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: