Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Atlas

: Lille Kardinalbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-9 mm. Den mindste af vores kardinalbiller. Dækvingerne er røde med længdefurer og mellem disse antydede længderibber. Pronotum er rødt med en sort plet centralt. Hoved og scutellum er sorte. Hovedet er bagtil stærkt indsnøret. Benene og følehornene er sorte. Følehornene er hos begge køn kamdannede, hos hunnen er kamdannelserne korte, men hos hannen er de meget lange, og væsentligt længere end hos hannerne af vores andre kardinalbiller.

Larverne kendes fra hinanden på halespidserne:

lange lige spidser: sorthovedet

korte lige spidser: rødhovedet

lange indbuede spidser: lille

www.fugleognatur.dk/gallery...

Lille Kardinalbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Forveksling

: Den mest oplagte forvekslingsmulighed er Sorthovedet kardinalbille (Pyrochroa coccinea) fra hvilken den dog let adskilles ved at have en sort plet centralt på pronotum og længdefurer på dækvingerne.

Rødhovedet kardinalbille (Pyrochroa serraticornis) adskilles let ved helt rødt hoved og scutellum.

Endelig er der en træbuk, Rød skivebuk (Pyrrhidium sanguineum), der ved første øjekast kan ligne i farvetegning, men den har en meget anderledes kropsbygning, bl.a. længere følehorn uden kamdannelser, kraftigere ben, et ikke indsnøret halsparti mm.

Udbredelse

: Arten er ikke fundet på Fyn, Falster, Møn samt Bornholm. I udbredelsesområdet findes den hist og her i områder med løvskov.
Lille Kardinalbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne dyr ses maj-juni, flest i slutningen af maj.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Kardinalbille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Kardinalbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Kardinalbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever primært af det døde vækstlag under bark på døde løvtræer, men lever også af rov. Larvetiden er ca. 2 år. Efter overvintring forpupper larverne sig og klækker i maj. De voksne dyr er nektarsøgende og træffes bl.a. på hvidtjørn og skærmplanter.

Levested

: Løvskove med dødt ved. Larven er bl.a. fundet i birk, eg og rød-el, ofte på fugtig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1945: Danmarks Fauna 50 - Biller XII. Heteromerer

Den danske rødliste: www2.dmu.dk...data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: