Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Kendetegn

: Lille og kraftig, op til 3 cm lang højresnoet skal med et tydeligt netmønster - (hvilket artsnavnet reticulata da også hentyder til). Skalmundingens rand er ganske tynd, og der er en bred rende til sneglens ånderør nederst.
Dværgkonk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karen Thomsen

Variation

: Farverne kan variere en del, fra ensfarvet gråbrun med forskellige stribninger til nærmest rødlig.

Forveksling

: Det meget karakteristiske ensartede netmønster gør, at den ikke rigtigt kan forveksles med andre snegle.

Udbredelse

: Vidt udbredt i danske farvande. Findes fra Nordsøen og ind gennem de danske farvande til det vestlige af Østersøen. Den bliver dog gradvist mere og mere fåtallig, efterhånden som saltholdigheden falder.
Dværgkonk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Levende dyr ses sjældent med mindre man dykker efter dem, eller de fanges i net. Opskyllede skaller kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Dværgkonk baseret på Naturbasens observationer:
Dværgkonk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværgkonk - månedlig fordeling

Biologi

: Meget aktivt rovdyr/ådselæder. Bundlevende dyr, der hvis ikke den kravler rundt på bunden efter bytte, gerne sidder nedgravet i bundmaterialet med ånderøret stikkende op. Gennem ånderøret kan den lugte eventuelle byttedyr, hvorefter den kravler op til overfladen, og begiver sig på jagt. Er meget letbevægelig. Hvis den angribes af en søstjerne, kan den stikke af ved at vride sin fod voldsomt fra side til side, så den nærmest springer hen over bunden.

Levested

: Foretrækker sandbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen, Danske havsnegle, Natur og Museum 33(2), 1994

De senest indberettede arter i Naturbasen: