Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle

Kendetegn

: Slank, højspiret, højresnoet skal. Overfladen er grågul og glat, men forsynet med kraftige radiære ribber på hver vinding. Hver ribbe er forsynet med to-tre mørkere brunlige tværbånd. Slidte døde skaller er dog som regel hvide. Mundingen er cirkelrund, og mundingskanten er ret tyk. Sneglen blive op til 4 cm lang.
Almindelig Vindeltrappesnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Kan forveksles med Plettet vindeltrappesnegl (Epitonium turtonis), men kan kendes på de kraftige ribber, der ikke er fortykkede på overgangen fra vinding til vinding. Der er også færre ribber, typisk kun 9 på den nederste vinding - altså fra skalåbningen og en enkelt omgang rundt.

Udbredelse

: Vidt udbredt men fåtallig i det meste af Danmark fra Nordsøen til Kattegat og mod syd til det nordlige Øresund. Bryder sig ikke om brakvand, og findes derfor ikke længere inde i de danske farvande.
Almindelig Vindeltrappesnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den lever som regel på så dybt vand, at den kun ses i levende live af dykkere eller fiskere. Tomme skaller kan dog skylle op når som helst på året.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Vindeltrappesnegl baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Vindeltrappesnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Vindeltrappesnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Rovdyr, der lever af søanmoner og hydroider.

Levested

: Findes overvejende på fastbund, hvor den kan finde sine byttedyr.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen & Weitemeier: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen, Danske havsnegle 23(2), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: