Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Pierre Thierry
    Foto: Pierre Thierry
  • Fotograf: Helle Frank Skall
    Foto: Helle Frank Skall
  • Fotograf: Helle Frank Skall
    Foto: Helle Frank Skall

Kendetegn

: Meget tyk og solid skal. Op til 3,5 cm lang. Gerne gråbrun, men kan have mange forskellige grå og brune nuancer alt efter hvor slidt den er. Højredrejet med ret stor åbning. Mundingens øverste kant flugter mned resten af skallen. Toppens profil danner en spids vinkel.
Stor Strandsnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pierre Thierry

Variation

: Kan variere meget i farverne alt efter alder og graden af slid - specielt på opskyllede skaller. Levende dyr er som regel mere ensartet gråbrune, men kan have tydelige striber der følger snoningerne i skallen.

Forveksling

: Mindre eksemplarer kan forveksles med ungefødende strandsnegl (Littorina saxatilis) og lille strandsnegl (Littorine neritoides).

Udbredelse

: Den mest almindelige havsnegl på lavt vand og i tidevandszonen. Vidt udbredt fra Nordsøen til den vestlige Østersø.
Stor Strandsnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses det meste af året, dog ikke i tilfælde af isvintre.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Strandsnegl baseret på Naturbasens observationer:
Stor Strandsnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Strandsnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af algebelægninger og lignende som de rasper i sig med deres radula (raspetunge).

Levested

: Fortrinsvis på sten og klipper, hvor de kan blive tørlagt ved lavvande. Er også vidt udbredt på bunden i lavvandede beskyttede områder, hvor man ofte kan se tydelige krybespor efter dem.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & Nichols: The Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeyer, Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

De senest indberettede arter i Naturbasen: