Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Ingemann Schnetler
    Foto: Ingemann Schnetler
  • Fotograf: Ingemann Schnetler
    Foto: Ingemann Schnetler

Kendetegn

: Slank, højspiret mørkt grågul skal, som kan have svage mørkere pletter. Hver vinding desuden forsynet med tydelige radiærribber, som har udfladede fortykkelser på de steder, hvor ribberne møder hinanden ved overgangen mellem de enkelte vindinger. Det ser ud som om vindingerne oprindeligt har været bløde, og er blevet trykket ind i furen mellem vindingerne. Hver ribbe er desuden forsynet med 2-3 mørke tværbånd. Slidte tomme skaller mister dog farven, og er som regel helt hvide. Mundingen er cirkelrund med ret tykke kanter. Kan blive op til 4 cm lang.
Plettet Vindeltrappesnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Kan forveksles med Almindelig vindeltrappesnegl, (Epitonium clathrus), men kan kendes dels på ribbernes fortykkelser, og på at de sidder tættere. Hos Plettet vindeltrappesnegl er der typisk 11-12 ribber på den nederste vinding, altså fra skalåbningen og en enkelt omgang rundt.

Udbredelse

: Vidt udbredt men fåtallig i Danmark fra Nordsøen til det sydlige Kattegat/nordlige Øresund. Bryder sig ikke om brakvand, og findes derfor ikke længere inde i de danske farvande.
Plettet Vindeltrappesnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tomme skaller kan ses når som helst på året, hvis de skylles op på stranden. De levende dyr holder som regel til på så store dybder, at de kun ses af fiskere eller dykkere.

Tidsmæssig fordeling

af Plettet Vindeltrappesnegl baseret på Naturbasens observationer:
Plettet Vindeltrappesnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Plettet Vindeltrappesnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Aktivt rovdyr, der lever af søanomoner og hydroider.

Levested

: Foretrækker hård bund, hvor der er rigeligt med dens byttedyr.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen & Weytemeier: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen: Danske havsnegle, Natur og Museum 2(23), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: