Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen

Kendetegn

: Op til 10 cm, grågul skal med spiralskulptur og radiære, bugtede folder og kort rende til ånderøret. Raspetungen sidder på spidsen af den lange snabel, der i hvile er trukket ind i dyret.
Konk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Bjerg

Forveksling

: Kan måske forveksles med Rødkonk.

Udbredelse

: Nordsøen til vestlige Østersø.
Konk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Info mangler her

Tidsmæssig fordeling

af Konk baseret på Naturbasens observationer:
Konk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Konk - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig konk er rovdyr og ådselæder, der vejrer byttet på lang afstand med det lange ånderør. Snablen kan blive flere gange sneglens egen længde, og raspetungen kan derved komme til bytte, der ikke umiddelbart er tilgængeligt. Bl.a. kan den æde kødet af rødspætter og andre fisk der sidder fast i garn. Store muslinger ædes ved at den hurtigt stikker skalkanten ind mellem skallerne, så de ikke kan lukke tæt sammen.

Konken kan flygte hurtigt ved at vride kroppen og slå koldbøtter bort fra f.eks. en angribende søstjerne.

Almindelig konk lægger store gullighvide ægklumper, der hver består af et stort antal ægkapsler. En ægklump kan i volumen blive næsten lige så stor som den hun, der har lagt den. Klumper kan blive endnu større, da de kan bestå af ægkapsler fra flere hunner. De små snegle kryber direkte fra ægkapslen ud på bunden. Æggene kan findes opskyllet på strande og det er muligt at finde skaller fra unger der ikke er klækket.

Levested

: Den kan findes på alle bundtyper fra få meter. På blød bund sidder den ofte nedgravet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Marianne Køie og Aase Kristiansen; Havets dyr og planter, s. 101.

Bondesen (1994): Danske havsnegle, p. 23.

De senest indberettede arter i Naturbasen: