Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Kendetegn

: Grålig-grønlig op til 1,8 cm lang og tyk skal. Sidste vinding i skallen ret stor. Spirets profil er retvinklet i spidsen. Den øverste kant af mundingen danner en stump men tydelig vinkel med den sidste vinding.
Ungefødende Strandsnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Variation

: Størrelsen varierer meget med saltholdigheden. Jo større saltholdighed, jo større bliver sneglen også. Sneglen er i det hele taget meget variabel, og det er muligt, at den i virkeligheden omfatter flere forskellige arter.

Forveksling

: Små individer, hvor det kan være svært at erkende vinklen mellem skalåbningen og sidste vinding kan forveksles med den almindelige strandsnegl (Littorina littorea).

Udbredelse

: Vidt udbredt fra Nordsøen og hele vejen ind gennem de indre danske farvande til Bornholm.
Ungefødende Strandsnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Levende dyr kan i princippet ses hele året, dog ikke i tilfælde af isvintre, men den observeres som oftest om sommeren. Tomme skaller kan finde på kysterne når som helst.

Tidsmæssig fordeling

af Ungefødende Strandsnegl baseret på Naturbasens observationer:
Ungefødende Strandsnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ungefødende Strandsnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på sten, alger eller på bunden, hvor den lever af belægninger, som den rasper af med sin raspetunge (radula). Lægger i modsætning til de andre strandsnegle ikke æg på underlaget, men lader ungerne udvikle sig inde i hunnens skal, hvorfra de kryber ud, når de er færdigudviklede.

Levested

: Levestedet veksler med saltholdigheden. I Nordsøen og Kattegat finder man den gerne på sten ret højt oppe over vandet, mens den længere mod syd og øst i de indre farvande lever på alger under lavtvandslinjen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & Nicholls, The Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeyer, Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

De senest indberettede arter i Naturbasen: