Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Klaus Kevin Kristensen
    Foto: Klaus Kevin Kristensen

Kendetegn

: Stor, kraftig højresnoet tyk skal med højt spir og en lang rende til ånderøret nederst. Skallen er rødgul med fine spiralstriber. Kan blive helt op til 20 cm lang, og er dermed Danmarks største snegl.
Rødkonk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Mindre eksemplarer kan forvekles med den Almindelig konk, (Buccinum undatum), men denne har altid tydelige radiærfolder på skallen, og renden til ånderøret er meget kort.

Udbredelse

: Vidt udbredt fra Nordsøen til det vestlige af Østersøen. Er størst i Nordsøen, og bliver gradvist mindre og mindre, og mere og mere fåtallig, jo længere man kommer ind i de danske farvande.
Rødkonk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rødkonken lever normalt på for dybt vand til, at den kan ses i levende live af andre end dykkere og fiskere. Som regel erkender man kun dens tilstedeværelse, når der skyller tomme skaller op på stranden. Det kan til gengæld ske når som helst på året.

Tidsmæssig fordeling

af Rødkonk baseret på Naturbasens observationer:
Rødkonk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødkonk - månedlig fordeling

Biologi

: Bunddyr, der lever af ådsler og andre langsomme bunddyr. Den har veludviklede giftkirtler, der kan lamme eller dræbe et levende byttedyr.

Levested

: Den kan findes på de fleste former for bundmateriale.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen, Danske Havsnegle, Natur og Museum 33(2), 1994

De senest indberettede arter i Naturbasen: