Se alle 

 Billede

  • Fotograf: Kirsten Damgaard
    Foto: Kirsten Damgaard

Atlas

: Hjertebladet Vandaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen bliver indtil et par meter lang (når den vokser i dybere søer),

Flydeblade mangler. Undervandbladene ovale til ægformede og indtil 10 cm. lange. Badgrunden er karakteristisk hjerteformet med 2 lapper, der mere eller mindre omfatter stænglen.

Bladranden er fint savtakket. Skedehinden er indtil 2 cm. lang, men visner hurtigt væk, og er ofte svær at erkende.

Hjertebladet Vandaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Holmen

Variation

: Stænglens længde variere meget. Den bliver længst, hvor planten vokser i søer af en vis dybde.

Forveksling

: Hjertebladet Vandaks er let at kende på den hjerteformede bladgrund, når man har den i hånden.

Set på afstand virker stænglen påfaldende bladrig.

Etymologi:

Slægtsnavnet Potamogeton: se ved Kruset Vandaks.

Artnavnet perfoliatum: per=gennem og folium=blad: p.g.a. de stængelomfattende blade ser det ud som om stænglen går igennem bladet.

Det danske navn er selforklarende.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her i Jylland og er ret sjælden på Øerne.
Hjertebladet Vandaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I fra maj/juni og vækstsæsonen ud.

Tidsmæssig fordeling

af Hjertebladet Vandaks baseret på Naturbasens observationer:
Hjertebladet Vandaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hjertebladet Vandaks - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig, rodfæstet vandplante, hvor både den vegetative formering (stænglestykker m.v.) og formeringen med frø er effektiv.

Levested

: Klarvandede søer og vandløb, og også i brakvand i fjorde og nor.

Den vokser ofte på vanddybder over 1 meter.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: