Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Belinda Andersen
    Foto: Belinda Andersen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Atlas

: Rundfinnet Radeløv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er indtil 35 cm. høj. Bladet er enkelt fjersnitdelt og med ægformede indtil 8 mm. lange afsnit, som er takkede og siddende til meget kortstilkede. Afsnittene sidder (næsten) parvis og modsat stillede på hovedstilken.

Den er ikke vintergrøn, bladafsnittene fældes om vinteren.

Rundfinnet Radeløv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre arter af danske karplanter, men der forekommer en anden underart: Kalk-Radeløv (A. trichomanes ssp. quadrivalens): denne har bladafsnit, som er spredte (ikke parvis modsatte som hos Rundfinnet Radeløv), lidt større (intil 12 mm.) og med skæv, kileformet basis (lige kileformet hos Rundfinnet Radeløv). Kalk-Radeløv vokser på kalkholdige klipper. Den smider ikke bladafsnittene om vinteren.

Udbredelse

: Mangler i Vestjylland. Sjælden til meget sjælden i det øvrige Danmark. Ofte sparsom på lokaliteterne.
Rundfinnet Radeløv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Danner sporer juli-oktober. Er ikke vintergrøn.

Tidsmæssig fordeling

af Rundfinnet Radeløv baseret på Naturbasens observationer:
Rundfinnet Radeløv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rundfinnet Radeløv - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig staude.

Formeringen følger den sædvanlige bregnebiologi med generationsskifte mellem bregneplanten (2N), der danner sporer (N kromosomer), som spirer til en forkim med æg- og sædgemmer, hvorfra en ny bregneplante (2N) vokser op efter befrugtning af en ægcelle.

Levested

: På stendige, i klipperevner etc., ofte i halvskygge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: