Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Bøgebuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-15 mm. Benene og følehornene er rødlige, lårene og de enkelte følehornsled er ofte mørkere mod spidsen. Kroppens farve er meget varierende. Normalt er hovedet sort bagtil, mens pronotum er rødgult og dækvingerne er mørkt metalblå, men kroppen kan også være gullig med bagtil sort hoved eller helt ensfarvet gullig.

Lårene er pludseligt kølleformet udvidede mod spidsen. Pronotum er bredere end langt, ret spredt og ujævnt punkteret, har udstående behåring, et par blanke knuder på midten og jævnt rundede sider. Dækvingerne er fint og tæt punkterede.

Bøgebuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Den normale farvevariant med metalblå dækvinger, rødgult pronotum og sort baghoved er let kendelig ved farven.

Der er et par arter der kan have lignende farvetegning, f.eks. den sjældne Rødlig Spidsbuk (Pedostrangalia revestita), men de adskilles ved ikke at have pludseligt udvidede lårspidser og ved at pronotums form er anderledes (ikke jævnt rundet).

Visse arter af blødvinger har samme farvetegninger, men mangler de fortykkede lår.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Bøgebuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Bøgebuk baseret på Naturbasens observationer:
Bøgebuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bøgebuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever under barken af nyligt døde grene og stammer af forskellige løvtræer, f.eks. bøg og eg. Det voksne dyr kan findes på yngletræet og søger også til lys.

Af snyltehvepse associeret med arten kan blandt andet nævnes den flotte Xorides praecatorius www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: