Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Mikael Overgaard
    Foto: Mikael Overgaard
  • Fotograf: storm winther hansen
    Foto: storm winther hansen

 Figur

Kendetegn

: Frugtlegemet er bredt tungeformet til halvcirkelformet, uden egentlig stok, men fastvokset i et punkt.

Hatten er filtet og tydeligt radiært furet og indtil ca. 5 cm. i diameter.

Det sporedannende lag er nogle lamelagtige strukturer, som er kløvet på langs, men sammenvokset i enderne, og lyst violetgrå til gråbrune.

Kløvblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Hansen

Variation

: Der er ingen variation af interesse for bestemmelsen.

Forveksling

: Ved nærmere øjensyn kan den ikke forveksles med andre svampe.

Den ret sjældne Krusblad vokser på samme substrat og samme type lokaliteter, men dens sporedannende lag er helt anderledes, uden Kløvblads karakteristiske bådformede, lamelagtige strukturer: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Udbredelse

: Den var tidligere ret sjælden og hyppigst i Nordsjælland; nu er den almindelig på passende substrat i hele landet. - Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor den er tiltaget så meget i hyppighed.
Kløvblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, dog i mindre grad om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Kløvblad baseret på Naturbasens observationer:
Kløvblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kløvblad - månedlig fordeling

Biologi

: Kløvblad lever af at nedbryde dødt ved af løvtræer.

Dens kløvede, bådformede, lamelagtige strukturer er en unik karakter. Systematisk står den nærmest Oksetunge, som bestemt ikke ligner, men har den morfologiske lighed, at Oksetunges porer er rør, som heller ikke er vokset sammen sideværts.

Levested

: Den vokser på dødt løvtræ, især bøg - men også mange andre træarter, hvor vedet har været dødt et par år. Sjældnere kan den forekomme på nåletræ. Dens voksesteder er ofte solkeksponerede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

De senest indberettede arter i Naturbasen: