Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Asbjørn Hillestoft
    Foto: Asbjørn Hillestoft
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund
  • Fotograf: anja jensen
    Foto: anja jensen

Kendetegn

: Vingefang 39-45 mm. Forvingens grundfarve varierer meget i forskellige gråbrune og rødligt brune nuancer, og tegningen kan være mere eller mindre tydelig. Det eneste stabile tegningselement på forvingen er den sorte plet nær spidsen.
Skarpskygget Smutugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Holmkvist

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: N. orbona kan forveksles med med N. interposita og N. comes. Fra interposita kan orbana kendes på den mere markante sorte plet i forvingespidsen samt på bagvingens forholdsvis smallere mørke bånd, især ved bagvingehjørnet. Fra comes kan orbona kendes på den sorte plet i forvingespidsen og på den smallere forvinge.

Udbredelse

: Udbredt og ret almindelig til almindelig i hele landet.
Skarpskygget Smutugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra midt juni til start eller midt september.

Tidsmæssig fordeling

af Skarpskygget Smutugle baseret på Naturbasens observationer:
Skarpskygget Smutugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skarpskygget Smutugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever overvintrende fra august eller september til maj på forskellige urteagtige planter samt græsser (Gramineae) og er blandt andet fundet på almindelig kvikgræs (Agropyrum repens), ranunkel (Ranunculus) og hulkravet kodriver (Primula veris). Den er overvejende nataktiv. Forpupningen sker i en kokon i jorden. Den voksne sommerfugl kommer til lys og sukker.

Levested

: På de fleste af det åbne lands biotoper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Nordens ugler

De senest indberettede arter i Naturbasen: