Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jackie Uffe Dalgas Sørensen
  Foto: Jackie Uffe Dalgas Sørensen
 • Fotograf: Egon Krogsgaard
  Foto: Egon Krogsgaard
 • Fotograf: Egon Krogsgaard
  Foto: Egon Krogsgaard

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Skov-Hanekro med indhak i underlæbens midtflig til venstre og Almindelig Hanekro uden dette indhak til højre.

Atlas

: Almindelig Hanekro overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En opret indtil 70 cm. høj enårig plante.

Stænglen er firkantet og med stive, nedadrettede hår og med tydeligt opsvulmede led, der ligeledes er stivhårede.

Bladene er smalt ægformede og tilspidsede med savtakket rand.

Blomsterne er lillarøde eller hvide med en gullig rødåret tegning på underlæben.

Blomsterne har som karakteristisk for slægten næsten regelmæssigt 5-tandet bæger og underlæbens midtflig har farvetegninger, der formentlig tjenersikkert til at vise insekter vej til honninghgemmerne. Mellem midtfligene og sidefligene sidder 2 hule, kegleformede pukler på hver sin side af indgangen til kronens svælg.

Underlæbens midtflig er næsten kvadratisk og har lige afskåret rand.

Almindelig Hanekro
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Underlæbens farvetegninger er ganske variable.

Forveksling

: 3 andre ret sjældne arter i slægten: Sand- , Smalbladet og Gul Hanekro har tiltrykte bløde hår og bladfæster, der er glatte eller næsten glatte.

De 3 arter med stivhårede bladfæster adskilles således:

Hamp-Hanekro: 22-34 mm. lang gul krone med stor violet plet på underlæben.

Krone 13-20 mm, rød eller hvid med en hvidgul plet og et varieret rødt mønster på underlæben, som er næsten kvadratisk og lige afskåret og flad: Almindelig Hanekro.

Som Almindelig Hanekro, men med underlæbe med et tydeligt indhak og underlæbemønster, der når næsten ud til kanten.

Krone 10-15 mm.

Udbredelse

: Ret almindelig på egnede voksesteder.
Almindelig Hanekro - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Hanekro baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Hanekro - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Hanekro - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig sommerannuel urt med insektbestøvning.

Etymologi:

Galeopsis: af græsk gale: væsel og opsis: udseende, ansigt - altså "væselhoved", idet blomsterne med deres gabende svælg er blevet sammenlignet en væsels opspærrede gab.

Hanekro kommer af, at stænglernes opsvulmede bladfæster er blevet sammenlignet med den fremstående kro hos en hane.

Tetrahit (middelalderlatin) sigter til de 4 nødagtige delfrugter i bægerets bund (som findes hos mange læbeblomstrede).

Levested

: Almindelig Hanekro har været et meget almindeligt ukrudt mellem vårsæden og i rodfrugtmarker, men er nu væsentligt mindre almindelig p.g.a. herbicidsprøjtning. Nu er den nok så almindelig langs vejkanter, på ruderater o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: