Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Kendetegn

: Vigtige karakterer: hvidlig-brunlig fodpose, gulbrun, kamfuret hat, ring mangler.

Hatten bliver ca. 5-8 cm bred. Den er gulbrun til orangebrun og ofte med rødbrun midte. Den er affladet til nedtrykt og ofte med en lille pukkel. Randen er karakteristisk kamfuret. Den er glat og fedtet.

Stokken er typisk påfaldende høj og slank: 7-18 x 0,5-2 cm. Resterne af fællessvøbet danner en tydelig hvid til gulbrun pose ved basis. Arten har ikke ring på stokken.

Lugten er ubetydelig og smagen en mild svampesmag.

Frugtlegemet er påfaldende skørt i forhold til mange andre svampe.

Brun Kam-Fluesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Conny Bruun

Forveksling

: P.g.a. fodposen kan Brun Kamfluesvamp overfladisk forveksles med Grøn Fluesvamp; men denne har ring, en kraftigere statur og grønne til gulgrønne farver på hatten; Grøn Fluesvamps hat er ikke kamfuret.

Grå Kamfluesvamp ligner meget, og har også fodpose. Den har grå hatmidte og lysere brungrå farver udefter på hatten. Den bedste skillekarakter er, at volva (fodposen) hos Brun Kamfluesvamp i reglen har gullige og gulbrune farvekomponenter, hvor den er uden sådanne og hvidlig til grålig hos Grå Kamfluesvamp.

Høj Posesvamp har fodpose og grå til læderbrune grundfarver på hatten. Den gror sjældent samme steder som Brun Kamfluesvamp, og har en kraftigere statur samt rosabrunt sporestøv.

Udbredelse

: Brun Kamfluesvamp er almindelig på egnede voksesteder i hele Danmark.
Brun Kam-Fluesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kommer ofte frem tidligt på sæsonen og kan træffes i hele perioden juni-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Brun Kam-Fluesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Brun Kam-Fluesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brun Kam-Fluesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Brun Kamfluesvamp danner mykorrhiza med løvtræer, især birk. Den er karakteristisk for birkeskov på ikke for fugtig tørvebund.

Den har været regnet for spiselig, men indsamling bør undgås p.g.a. muligheder for forveksling med især Grøn Fluesvamp.

Levested

: Løvskov, især birkeskov, på tørvebund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Funga Nordica , Henrik Knudsen & Jan Vesterholt (mange forfattere til de forskellige grupper), ISBN, Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde. ISBN 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: