Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Merete Højrup
    Foto: Merete Højrup
  • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Svær at bestemme!

Den nærtstående sjældne Bovista graveolens kan desværre kun adskilles på sporerne!

Kendetegn

: Frugtlegemet er kugleformet og 3-6 cm. bredt. ydervæggen er 2-laget, men det yderste lag forsvinder meget hurtigt. Det mere varige lag er først gråhvidt, men bliver ved modenhed skinnende, mørkt kakaobrunt.

Sporehusbeholderen åbner ved en uregelmæssig åbnning og sporemassen er mørkt brun ved modenhed.

Sortagtig Bovist
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Blygrå Bovist er mindre, i reglen ikke over 3 cm. bred, og bliver blygrå ved modenhed, når det ydre lag er væk. Sporemassen er gråbrun.

Den nærtstående, formodentlig sjældne Ager-Bovist (Bovista graveolens) har normalt en ander ledes økologi (især på stubmarker efter udenlandske erfaringer), men kan kun adskilles med sikkerhed ved at sporerne har et langt, krumt vedhæng; mens Sortagtig Bovist har et kort, ret vedhæng. Blygrå Bovist har ovale, omtrent glatte sporer, hvor sporerne hos Sortagtig Bovist er kugleformede og vortede.

Flad Støvbold, som ofte vokser på samme biotoper, har stokagtig nedre del og hudagtig hinde mellem sporebeholder og den nedre stokagtige del.

Udbredelse

: Den er almindelig på egnede biotoper landet over, men overses let eller forveksles med Flad Støvbold, Mark-Støvbold m.fl.
Sortagtig Bovist - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-november

Tidsmæssig fordeling

af Sortagtig Bovist baseret på Naturbasens observationer:
Sortagtig Bovist - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortagtig Bovist - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt plantemateriale i jorden.

Levested

: Græsgange, overdrev, gamle græsplæner.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4, www.svampeatlas.dk (kræver tilmelding før brug).

De senest indberettede arter i Naturbasen: